Konkurs na koncepcję placu zabaw

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą konkursu na opracowanie koncepcji placu zabaw z elementami wodnego i klasycznego placu zabaw  oraz z tematycznym parkiem doświadczeń na…
więcej

Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce ul. Park Kingi 1, 32-020  Wieliczka, zarejestrowanejw rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd…
więcej

Wstępne konsultacje rynkowe

Kopalnia Soli Wieliczka S.A. informuje o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w przedmiocie możliwości pozyskania dostaw bonów na posiłki profilaktyczne z wykorzystaniem kart płatniczych. Planuje się przeprowadzenie negocjacji w miesiącu lutym…
więcej