Postępowania na dostawy, usługi oraz roboty budowalne i roboty górnicze nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A.”

Informacje o aktualnych zamówieniach Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. znajdują się na platformie e-zamawiający, natomiast na platformie zakupowej publikowane są ogłoszenia o zamówieniach na dostawy o wartości poniżej 50 000 zł.

Zamówienia według regulaminu

Regulamin udzielania zamówień
Ogłoszenia według regulaminu

Platforma zakupowa