Kopalnia i jej pracownicy

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest jedną z największych firm w regionie, znanym oraz cenionym pracodawcą. To przedsiębiorstwo z ponad 700-letnią historią, które nieustannie się rozwija.  

Kopalnia to odpowiedzialny pracodawca, który stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo oraz rozwój swoich pracowników, co w połączeniu z tradycją i górniczą tożsamością oraz odpowiedzialnym stylem zarządzania czyni z niej godnego zaufania pracodawcę.

Grupę kapitałową kopalni tworzą spółki:

  • Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. (spółka wiodąca)
  • Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka sp. z o.o. (spółka zależna)
  • Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie sp. z o.o. (spółka zależna)

W grupie kapitałowej zatrudnionych jest w sumie ponad 850 pracowników. Blisko połowa z nich to osoby wykonujące prace górnicze oraz inne, związane z utrzymaniem infrastruktury pod ziemią. Dodatkowo Kopalnia Soli „Wieliczka” w zakresie obsługi ruchu turystycznego współpracuje z grupą ponad 400 przewodników.

Kopalnia Soli „Wieliczka” ze względu na szeroki zakres prowadzonej działalności daje możliwość pracy w różnych obszarach i zawodach:

Szeroko rozumiana administracja, czyli tzw. backoffice to jednostki, których zadaniem jest wsparcie sprawnego funkcjonowania Kopalni Soli „Wieliczka”. Mowa tutaj o takich obszarach jak: księgowość, controlling, HR, BHP, IT, audyt wewnętrzny, zakupy i gospodarka magazynowa, sekretariaty zarządów.

Kopalnia Soli „Wieliczka” to wciąż czynny obiekt górniczy, w którym nadal wykonuje się prace zabezpieczające. Zatrudniamy górników i inżynierów, którzy odpowiedzialni są za prowadzenie robót górniczych przy wykorzystaniu różnych technologii. Zajmują się oni także budową i przebudową infrastruktury górniczej pod ziemią, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania kopalni.

W obszarze tym skupione są zadania zespołów odpowiedzialnych za planowanie zadań inwestycyjnych oraz remontowych dotyczących robót górniczych, energomechanicznych, elektrycznych i aranżacyjnych prowadzonych w wyrobiskach podziemnych (szyby, wyrobiska chodnikowe, wyrobiska komorowe, wyrobiska funkcyjne). Następnie prowadzony jest nadzór i kontrola nad przebiegiem realizacji prac ich zgodności z przyjętymi planami.

Zadania związane z oceną projektów skupiają się w głównej mierze na opracowywaniu założeń do projektów technicznych, przeprowadzeniu badania rynku w celu określenia szacunkowej ceny i czasu wykonania dokumentacji projektowej. W dalszej kolejności jest to także sprawowanie nadzoru nad realizacją projektów, w tym pilnowanie ich zgodności z założeniami oraz terminowością, a także wykonywanie analiz porównawczych dla danego rodzaju robót.

Kopalnia Soli „Wieliczka” to setki kilometrów podziemnych korytarzy, komór, pustek poeksploatacyjnych zlokalizowanych na kilku poziomach. Do zadań Działu Wentylacji i Utrzymania Ruchu jest dbanie o prawidłowy przepływ powietrza pod ziemią, monitorowanie jego składu. Równie istotną kwestią jest monitorowanie systemu odwadniania kopalni, bezpieczeństwa przeciwpożarowego pod ziemią. Dział ten również odpowiada za obsługę i monitoring osób znajdujących się w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego, wydawanie i konserwację takich urządzeń, jak lampy górnicze, metanomierze, ochronnych pochłaniaczy górniczych czy sprzętu niezbędnego do pomiaru składu i parametrów atmosfery w kopalni.

Kopalnia dysponuje nowoczesnym sprzętem pomiarowym, dzięki któremu wykonywane są różne rodzaje badań nawet w trudnych warunkach, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu pracy. Wśród prac pomiarowych są m.in.: zadawanie kierunków poziomych i pionowych dla przebudowy lub drążenia wyrobisk, skanowanie laserowe 3D w celach projektowych lub archiwizacyjnych. Unikatowość złoża wielickiego, jego budowa i specyfika sprawiają, że praca geologa w kopalni jest pełna wyzwań. Główne zadania w tym obszarze skupiają się na rozpoznawaniu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych złoża, zagrożenia wodnego i innych zagrożeń naturalnych. Efekty tej pracy mają przełożenie na wiele innych obszarów funkcjonowania firmy.

W Kopalni Soli „Wieliczka” nadal produkuje się sól w ilości kilkunastu tysięcy ton rocznie. Sól produkowana jest z solanki wypompowywanej na powierzchnię do Zakładu Utylizacji Wód Zasolonych, zwanego „warzelnią”. W tym nowoczesnym zakładzie, uruchomionym w 2003 roku, woda w warunkach bardzo niskiego ciśnienia jest podgrzewana i odparowywana. W efekcie tego procesu uzyskuje się czystą sól warzoną. Trafia ona do naszych domów, ale ma również inne zastosowania, produkuje się z niej m.in. kosmetyki.

Zarówno pod ziemią w górniczych wyrobiskach, jak również na powierzchni znajduje się różnego rodzaju infrastruktura elektryczna. W kompilacji z ogromną ilością podłączonych urządzeń odbiorczych tworzy  ona skomplikowany schemat instalacji energomechanicznej kopalni.

Do zadań osób zatrudnionych w tym obszarze należy ciągłe monitorowanie stanu sieci i urządzeń, dokonywanie przeglądów i niezbędnych remontów, jak również podłączanie nowych elementów tej sieci. W skład tego układu wchodzi również system łączności teletechnicznej, sygnalizacji i bezpieczeństwa.

Szyby górnicze to z punktu widzenia działania zakładu górniczego kluczowe wyrobiska. W Kopalni Soli „Wieliczka” służą nie tylko do transportu górników oraz materiałów do prac górniczych, ale również do obsługi ruchu turystycznego i uzdrowiskowego. Z szybami związana jest cała infrastruktura towarzysząca: maszyny, wieże wyciągowe, system rurociągów, instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i teleinformatycznych.

Kopalnia Soli „Wieliczka” to również tereny, budynki, obiekty techniczne zlokalizowane na powierzchni. Wymagają stałego monitoringu, nadzoru oraz remontów i unowocześniania. Są to m.in. zadania związane z budową, przebudową, remontem lub rozbiórką obiektów budowlanych, usuwanie szkód rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. W tym obszarze skupione są również zadania związane z bieżącym zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości oraz terenów zielonych i parkingów.

Teren i obiekty należące do Kopalni Soli „Wieliczka” podlegają stałej ochronie i monitoringowi. Tym zadaniem zajmuje się wewnętrzna ochrona – Straż Ochrony Skarbnik.

Działania w tym obszarze związane są z budowaniem wizerunku i umacnianiem marki Kopalni Soli „Wieliczka”, a także prowadzeniem komunikacji marketingowej. Ten obszar obejmuje nie tylko przygotowywanie planów i strategii komunikacyjnych, prowadzenie działań promocyjnych, ale też realizację projektów badawczych, badań marketingowych oraz analiz.

To także zarządzanie relacjami z mediami, obecnością firmy w internecie i mediach społecznościowych, jak również organizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym, PR, społecznym. Do zadań zespołów należy także prowadzenie biura prasowego oraz organizacja wizyt studyjnych i prasowych.

Obok marketingu i zewnętrznego public relations ten obszar obejmuje także zadania z zakresu komunikacji wewnętrznej, prowadzonej za pomocą szeregu różnorodnych narzędzi. Wśród obowiązków jest również koordynowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR).

Podziemne komory są miejscem spotkań, koncertów, przyjęć okolicznościowych, konferencji i różnych wydarzeń. Również Hotel Grand Sal, jak i Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” posiadają bogatą ofertę dla wymagającego klienta zarówno indywidualnego, jak i biznesowego. W ramach tych struktur zatrudniamy osoby, które odpowiedzialne są m.in. za sprzedaż i obsługę klienta w zakresie możliwości jakie dają unikatowe solne przestrzenie zlokalizowane w pod ziemią, w uzdrowisku czy Hotelu Grand Sal.

Duże zainteresowanie zwiedzaniem podziemi  wymaga od kopalni sprawnej organizacji w zakresie obsługi ruchu turystycznego, sprzedaży biletów, rezerwacji czy informacji. W ramach tego obszaru posiadamy zespoły pracowników, którzy odpowiedzialni są m.in. za prowadzenie i nadzór nad sprawnością i płynnością organizacji zwiedzania, udzielanie informacji o produktach i usługach, sprzedaż biletów w punktach kasowych, zarządzanie rezerwacjami oraz współpraca i organizacja pracy dla grupy przewodników.

Turyści indywidualni, grupy zorganizowane, jak również uczestnicy wielu wydarzeń, które odbywają się w kopalni mają możliwość skorzystania z bardzo bogatej oferty handlowej i gastronomicznej.

Kopalnia prowadzi podziemną Karczmę Górniczą (dostępna dla zwiedzających), posiada zaplecze gastronomiczne pod ziemią wykorzystywane również podczas organizacji różnych spotkań, imprez, przyjęć okolicznościowych, konferencji.

Czterogwiazdkowy Hotel Grand Sal, należący do Kopalni Soli „Wieliczka”, położony jest w malowniczym parku św. Kingi. Obiekt mieści się w odtworzonym budynku dawnych Łazienek Salinarnych z przełomu XIX i XX w.

Hotel oferuje 39 pokoi, oraz apartament z widokiem na zabytkowy park i fontannę. W menu restauracji Hotelu znaleźć można autorskie dania szefa kuchni, małopolskie przysmaki  i znakomite potrawy kuchni europejskich. Sala restauracyjna mieści 60 osób. Hotel posiada również dwie sale konferencyjne oraz strefę relaksu.

Uzdrowisko świadczy usługi medyczne o profilu pulmonologicznym, laryngologicznym oraz alergologicznym, zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

Specjalizuje się w leczeniu astmy oskrzelowej o różnej etiologii, POCHP oraz wszelkich przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, na tle alergologicznym, a także zapalnym. W uzdrowisku leczy się też innych  dolegliwości, takich jak zaburzenia emisji głosu czy schorzenia ściany klatki piersiowej i kręgosłupa oraz chorób nerwowo-mięśniowych.

W Uzdrowisku funkcjonuje również Poradnia Medycyny Pracy.

Dział Usług Mechanicznych stanowi techniczne zaplecze zabytkowej kopalni. Remontuje maszyny i urządzenia, wykonuje konstrukcje stalowe dla potrzeb górnictwa, ale też i dla kontrahentów zewnętrznych. Świadczy usługi z zakresu obróbki skrawaniem, ślusarstwa i montażu, utrzymujemy również w sprawności naziemną instalację przemysłową i sanitarną. Obsługujemy kotłownie gazowe na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”. Wyposażony jest w wiele konwencjonalnych maszyn (frezarki, tokarki, wytaczarki, giętarki) cały czas starając się o unowocześnienie i poszerzenie parku maszynowego.

Co oferujemy?

Kopalnia to miejsce pracy, w którym kładzie się nacisk na szkolenia i rozwój pracowników, a także na stabilność zatrudnienia.

Pracownicy zatrudnieni w Kopalni Soli „Wieliczka” mają możliwość korzystania z bogatego pakietu dodatkowych świadczeń oraz benefitów zarówno finansowych, jak również pozapłacowych.

Premie miesięczne lub kwartalne ikona

Premie miesięczne lub kwartalne 

Dopłaty do wypoczynku pracowników i ich rodzin ikona

Dopłaty do wypoczynku pracowników i ich rodzin

Dofinansowanie do karty sportowej ikona

Dofinansowanie do karty sportowej

ikonka palma

Kolonie i zimowiska dla dzieci

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne ikona

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Wyprawki szkolne dla dzieci ikona

Wyprawki szkolne dla dzieci

Spotkania integracyjne ikona

Spotkania integracyjne

Wycieczki krajowe i zagraniczne organizowane przez kopalnię ikona

Wycieczki krajowe i zagraniczne organizowane przez kopalnię

ikonka czako

Dodatkowy dzień wolny
(Barbórka – 4 grudnia)

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) ikona

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe ikona

Niskooprocentowane pożyczki
na cele mieszkaniowe

Zapomogi w trudnych sytuacjach życiowych ikona

Zapomogi w trudnych sytuacjach życiowych

Prywatna opieka medyczna ikona

Prywatna opieka medyczna

Paczki mikołajowe dla dzieci ikona

Paczki mikołajowe dla dzieci

Bony profilaktyczne ikona

Bony świąteczne

ikonka stołówka

Bony profilaktyczne dla pracowników dołowych

Ubezpieczenie grupowe ikona

Ubezpieczenie grupowe

Finansowanie szkoleń i studiów ikona

Finansowanie szkoleń i studiów

Premie półroczne oraz roczne ikona

Premie roczne

Jak wygląda proces rekrutacji w Kopalni Soli „Wieliczka”?

Selekcja nadesłanych dokumentów pod kątem danego stanowiska

Rozmowa telefoniczna

Rozmowa kwalifikacyjna

Zatrudnienie

Oferty pracy

Najszybszą formą dostarczenia nam aplikacji jest przesłanie dokumentów poprzez elektroniczny formularz.

Alternatywną formą aplikowania jest przesłanie dokumentów na adres:
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.
Dział Zarządzania Personelem
Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

W dokumentach prosimy o zaznaczenie jakim rodzajem pracy jesteś zainteresowany oraz zawarcie stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych (bieżących i przyszłych). Nie należy stosować obu form aplikowania na raz – jedna z nich będzie wystarczająca.