Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą konkursu na opracowanie koncepcji placu zabaw z elementami wodnego i klasycznego placu zabaw  oraz z tematycznym parkiem doświadczeń na działce  nr 39/40 obr. Wieliczka 1

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony. Oferty składać można do 21 lutego do godz. 11:00.

Regulamin konkursu i pozostałe załączniki:

Załacznik nr 1.pdf

Załacznik nr 2.pdf