Poniżej znajdziesz informacje przydatne do kontaktu z Kopalnią Soli „Wieliczka” S.A., wiodącą spółką w grupie kapitałowej Kopalni Soli „Wieliczka”.  

 Jeśli potrzebujesz się skontaktować w sprawie zwiedzania tras turystycznych i tężni solankowej, pobytów i usług uzdrowiskowych, a także noclegowych odwiedź stronę  www.kopalnia.pl.   

Kluczowe informacje związane ze zwiedzaniem Trasy Turystycznej, Trasy Górniczej i tężni solankowej publikujemy również w Zwiedzanie kopalni.   


Szlak górniczy

Dane kontaktowe 

Kontakt:

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.  
Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

+48 12 278 71 11 
sekretariat.sa@kopalnia.pl

Pion Prezesa Zarządu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:  
ikonka telefonu+48 12 278 71 14

 Audytor wewnętrzny:
ikonka telefonu+ 48 12 278 74 38 

Pion ekonomiczny

Dział Księgowości:  
ikonka telefonu+48 12 278 74 15

   
Dział Controllingu i Planowania: 
ikonka telefonu+48 12 278 74 11

   
Dział Zakupów i Gospodarki Magazynowej: 
ikonka telefonu+48 12 278 73 53

   Służba BHP: 
ikonka telefonu+48 12 278 71 21

Pion techniczny

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego mgr inż. Paweł Ulmaniec
ikonka telefonu+48 12 278 72 84

 
Dyrektor ds. Górniczych: 
ikonka telefonu+48 12 278 72 40

  
Dyrektor ds. Energomechanicznych: 
 ikonka telefonu+48 12 278 72 68

 
 Dyrektor ds. Inwestycji: 
ikonka telefonu+48 12 278 72 26

Pion Dyrektora Biura Spółki

Sekretariat: 
ikonka telefonu+48 12 278 71 11

 
Dział Prawny i Zamówień Publicznych:
 ikonka telefonu+48 12 278 71 12 

 
Dział Infrastruktury Powierzchniowej:
 ikonka telefonu+48 12 278 71 40 

 
Dział Ochrony:
 ikonka telefonu+48 12 278 71 14 

 

 

 

Pion Dyrektora Wykonawczego

Dział Zarządzania Personelem:
 ikonka telefonu+48 12 278 71 25

 
Dział Informatyki:
 ikonka telefonu+48 12 278 76 23

 
Dział Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej:
 ikonka telefonu+48 12 278 73 12, 12 278 73 37, 12 278 73 71, 12 278 73 82