Projekty dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ponad 700 lat eksploatacji solnego złoża wiąże się z odpowiedzialnością za jej skutki. Kopalnia Soli „Wieliczka” intensywnie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a partnerem w realizacji wielu projektów jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wspólnie dbamy, by wraz z zabytkową kopalnią bezpieczne było całe jej otoczenie – pod ziemią i na powierzchni.

Nazwa projektu
Przebudowa wyrobisk dojściowych do wycieków Kopalni Soli “Wieliczka” na poziomach VI, V i zabezpieczenie komór Seeling i Freitag

Podstawa realizacji

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 1512/2021/Wn-06/KO-NT-PO/D z dnia 4 października 2021 r., w latach 2017-2027

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 44 642 399 zł
Wartość dofinansowania: 30 203 217 zł

Cel

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie standardów bezpieczeństwa w 11 wyrobiskach stanowiących drogę dojściową do wycieków wymagających systematycznego odwadniania oraz zabezpieczenie górnicze komór Freitag i Seeling na poziomie IIn Kazanów w celu ochrony przed negatywnymi skutkami zagrożenia zawałowego w tym rejonie wraz z wyrobiskiem stanowiącym drogę dojściową i transportową.

Działanie

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • wykonanie dokumentacji, projektów, badań, ekspertyz i sprawowanie nadzorów autorskich (4 kpl),
 • przebudowę 11 wyrobisk – na poz. VI: Podłużnia Regis, Poprzecznia Klein, Podłużnia Ott, Podłużnia Kosocice; – na poz. V: Podłużnia Appelshoffen, Poprzecznia Janota, Podłużnia Gussmann “nitka południowa”, Poprzecznia Niedźwiedzki, Podłużnia Gussmann “nitka północna”, Poprzecznia Gussmann, Podłużnia Gussmann “nitka północna” cd –  w celu dojścia do wycieków kopalnianych i zapewnienia ich wentylacji na poziomach VI i V w zachodniej części kopalni, o łącznej długości 3 403 m,
 • zabezpieczenie 2 komór: Freitag – o powierzchni 595 m2 oraz Seeling – o powierzchni 1 375 m2 zlokalizowanych na poz. IIn Kazanów wraz z podłużnią Kazanów  -wyrobiskiem stanowiącym drogę dojścia i transportu z poziomu III,
 • prace związane z zapewnieniem obsługi energetycznej i teletechnicznej robót, roboty mechaniczne związane z zapewnieniem obsługi robót wraz z obsługą transportu pionowego szybu oraz obsługą wentylacyjną,
 • obsługę mierniczą i geologiczną oraz inwestycyjną robót.

Efekt

 • zabezpieczenie 13 wyrobisk górniczych, w tym 2 komór: Freitag i Seeling
 • ochrona przed deformacjami powierzchni terenu zlokalizowanego nad zabezpieczanymi komorami,
 • ochrona kopalni przed wdarciem się wód,
 • ochrona powierzchni przed powstaniem zapadlisk,
 • ochrona wód podziemnych i powierzchniowych,
 • wzmocnienie górotworu.

Nazwa projektu
Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Geramb i Fryderyk August

Podstawa realizacji

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 470/2015/Wn-06/KO-nt-po/D z dnia 28.10. 2015  r., w latach 2015-2022

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 21 475 284,65 zł
Wartość dofinansowania: 11 000 000,00 zł

Cel

Zabezpieczenie powierzchni ziemi i ochrona zasobów wód podziemnych oraz powierzchniowych nad 6 komorami Geramb (łącznie 6 598 m² stropu i ociosów, 18 150 mᶟ objętości), 1 wyrobiska chodnikowego podłużni Geramb o długości 100 m i Fryderyk August  (1 170,05 m² stropu i ociosów, 2 390 mᶟ objętości). Wyrobiska znajdują się poziomie II niższym

Działanie

W komorach Geramb i podłużni Geramb:

 • wzmocnienie stropu: obudowa kotwiowa, demontaż części filarów,
 • usunięcie urobku ze spągu,
 • przybierka stropów i ociosów,
 • podparcie komór kasztami ażurowymi,
 • upodatnienie filarów międzykomorowych.

W komorze Fryderyk August:

 • wzmocnienie komory wyrobiska obudową kasztową w rejonie przejścia przez komorę poprzeczni Karolina,
 • wzmocnienie istniejącej obudowy drewnianej poprzeczni Karolina- zabudowa odrzwi pośrednich
 • obrywka stropu i ociosów komory,
 • zabudowa kotew stropowych z tworzyw sztucznych,
 • deskowanie na powierzchni istniejących kasztów,
 • zabudowa tamy iniekcyjnej i wypełnienie wyrobiska iniktem.

Efekt

 • wzmocnienie i stabilizacja górotworu,
 • ochrona powierzchni przed skutkami zawału wyrobisk (deformacje, zapadliska),
 • ochrona wód podziemnych i powierzchniowych,
 • zabezpieczenie 6 komór Geramb – zespołu wyrobisk wyeksploatowanego metodą komorowo-filarową oraz 1 wyrobiska chodnikowego – podłużni Geramb na długości 100 m.

Nazwa projektu
Modernizacja stacji wentylatorów głównych przy szybie Wilson w Kopalni Soli „Wieliczka” w celu redukcji emisji hałasu

Podstawa realizacji

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 622/2021/Wn-06/KO-NT-PO/D z dnia 9 lipca 2021 r., w latach 2017-2021

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 10 287 092,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 518 060,00 zł

Cel

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja stacji wentylatorów przy szybie Wilson  w Kopalni Soli „Wieliczka” w Wieliczce przy ulicy Pułaskiego 2, która zmniejszy emisji hałasu o 20,5 dB. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zapewniona zostanie również prawidłowa wentylacja zabytkowych podziemnych wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” dla warunków istniejących i przewidywanych w najbliższych latach.

Działanie

Realizacja przedsięwzięcia obejmie:

 1. Budowę stacji wentylatorów, w tym:
 • prace ziemne;
 • przebudowę głowicy szybu i płyty zamykającej szyb wraz z uzupełnieniem obudowy szybu w rejonie zrębu
 • budowę budynku nadszybia
 • budowę kanałów wentylacyjnych
 • budowę budynku stacji wentylatorów i dyfuzorów
 • izolację akustyczną stacji wentylatorów
 • zakup, dostawę i montaż wentylatorów wraz z osprzętem
 • dostawę oprogramowania w zakresie pracy urządzeń
 • budowę infrastruktury technicznej dla nowej stacji wentylacji, w tym: wykonanie zasilania elektrycznego stacji wentylatorów oraz niezbędnej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i informatycznej sterowania pracą wentylatorów oraz pomiarów parametrów pracy, włączenie nowo wybudowanej rozdzielni SN Wilson do systemu nadzoru, systemu monitoringu i dostępu, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym kanalizacji burzowej

2. Wykonanie otamowania istniejących kanałów wentylacyjnych

3. Rozbiórkę istniejącej stacji wentylatorów wraz z kanałami wentylacyjnymi i dyfuzorami

4. Wykonanie zagospodarowania terenu

Efekt

 • zmniejszenie emisji hałasu z 60,5 dB do poziomu 40 dB, tj. o 20,5 dB,
 • zapewnienie prawidłowej wentylacji zabytkowych podziemnych wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka”

Nazwa projektu
Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Geramb i Fryderyk August

Podstawa realizacji

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 470/2015/Wn-06/KO-nt-po/D z dnia 28.10. 2015  r., w latach 2015-2022

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 21 475 284,65 zł
Wartość dofinansowania: 11 000 000,00 zł

Cel

Zabezpieczenie powierzchni ziemi i ochrona zasobów wód podziemnych oraz powierzchniowych nad 6 komorami Geramb (łącznie 6 598 m² stropu i ociosów, 18 150 mᶟ objętości), 1 wyrobiska chodnikowego podłużni Geramb o długości 100 m i Fryderyk August  (1 170,05 m² stropu i ociosów, 2 390 mᶟ objętości). Wyrobiska znajdują się poziomie II niższym

Działanie

W komorach Geramb i podłużni Geramb:

 • wzmocnienie stropu: obudowa kotwiowa, demontaż części filarów,
 • usunięcie urobku ze spągu,
 • przybierka stropów i ociosów,
 • podparcie komór kasztami ażurowymi,
 • upodatnienie filarów międzykomorowych.

W komorze Fryderyk August:

 • wzmocnienie komory wyrobiska obudową kasztową w rejonie przejścia przez komorę poprzeczni Karolina,
 • wzmocnienie istniejącej obudowy drewnianej poprzeczni Karolina- zabudowa odrzwi pośrednich
 • obrywka stropu i ociosów komory,
 • zabudowa kotew stropowych z tworzyw sztucznych,
 • deskowanie na powierzchni istniejących kasztów,
 • zabudowa tamy iniekcyjnej i wypełnienie wyrobiska iniktem.

Efekt

 • wzmocnienie i stabilizacja górotworu,
 • ochrona powierzchni przed skutkami zawału wyrobisk (deformacje, zapadliska),
 • ochrona wód podziemnych i powierzchniowych,
 • zabezpieczenie 6 komór Geramb – zespołu wyrobisk wyeksploatowanego metodą komorowo-filarową oraz 1 wyrobiska chodnikowego – podłużni Geramb na długości 100 m.

Nazwa projektu
Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Margielnik oraz Wojtarowice-Liszki

Podstawa realizacji

Projekt realizowany na podstawie umowy dotacji nr 250/Wn-06/KO-NT-PO/D/2012 z dnia 16.05.2012 r. , w latach 2012-2021

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 23 864 500,00 zł
Wartość dofinansowania z dotacji NFOŚiGW: 19 200 000,00 zł

Cel

Minimalizacja zagrożenia zawałowego poprzez zabezpieczenie komory Margielnik oraz komór Wojtarowice i Liszki. Ochrona powierzchni, wód podziemnych i powierzchniowych.

Działanie

 • zabezpieczenie komory Margielnik: m.in. kotwienie, obudowa drewniana,
 • zabezpieczenie podsadzką komór Wojtarowice oraz Liszki.

Efekt

 • ograniczenie konwergencji w wyrobiskach górniczych (komora Margielnik o powierzchni stropu 5 600 m², komora Wojtarowice o powierzchni stropu 1 020 m², komora Liszki o powierzchni stropu 2 000 m²),
 • zabezpieczenie stateczności komory Margielnik (łączna kubatura ok. 33 000 mᶟ),
 • podsadzenie komór Wojtarowice i Liszki (łączna kubatura ok. 1 500 mᶟ),
 • ochrona przed deformacjami powierzchni terenu zlokalizowanego nad zabezpieczanymi komorami,
 • ochrona kopalni przed wdarciem się wód,
 • ochrona powierzchni przed powstaniem zapadlisk,
 • ochrona wód podziemnych i powierzchniowych,
 • wzmocnienie górotworu.

Nazwa projektu
Likwidacja wschodniej części Kopalni Soli „Wieliczka” w celu ochrony powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału wyrobisk

Podstawa realizacji

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 102/2013/Wn-06/KO-NT-PO/D z dnia 11 marca 2013 r., w latach 2013-2016

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 77 650 376,37 zł
Wartość dofinansowania z dotacji NFOŚiGW: 30 072 200,00 zł

Cel

Zabezpieczenie ponad 200 komór we wschodnim niezabytkowym rejonie kopalni. W wyniku eksploatacji rozpoczętej w latach 30. XX w. powstał ponad 1 mln mᶟ pustek (od poziomu II niższego do poziomu VI), m.in. ługownie. Przeciwdziałanie zagrożeniom: wodnemu, zawałowemu oraz ewentualnym deformacjom powierzchni.

Działanie

 • roboty przygotowawcze: zapewnienie bezpiecznej komunikacji z rejonem prac,
 • wypełnianie wyrobisk podsadzką hydrauliczną, iniektami oraz urobkiem.

Efekt

 • zabezpieczenie 206 komór, w sumie: 861 622 mᶟ pustek,
 • minimalizacja zagrożenia wodnego oraz zawałowego,
 • ochrona powierzchni przed skutkami działalności górniczej,
 • ochrona zasobów wód podziemnych,
 • zmniejszenie dopływu do kopalni wód zasolonych (o 657 mᶟ na rok), zmniejszenie ładunku NaCl (chlorku sodu) w ilości ok. 200 Mg na rok,
 • ograniczenie rozległości kopalni na wschód od szybu Wilson.

Nazwa projektu
Likwidacja wyrobisk chodnikowych pod otworami X-1, X-2, X-3 oraz północnych końcówek poprzeczni Dunajewski, Strzelecki i chodnika natryskowego w Kopalni Soli „Wieliczka” w celu ochrony przed negatywnymi skutkami dopływu wód pozazłożowych

Podstawa realizacji

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 635/2013/Wn-06/KO-NT-PO/D z dnia 12 września 2013 r. , w latach 2013-2014.

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 4 751 145,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 980 000,00 zł

Cel

Przeciwdziałanie powstaniu obwałów skał stropowych wyrobisk. Ich konsekwencją mogłyby być deformacje nieciągłe górotworu, te zaś mogą powodować obniżenia powierzchni terenu oraz uruchomić rejony osuwiskowe – w tym wypadku w centralnej części miasta Wieliczka.

Działanie

 • doszczelnienie otworów X-1, X-2, X-3,
 • wodoszczelna likwidacja zbiorników popiołowych znajdujących się pod ww. otworami,
 • wodoszczelna likwidacja poprzeczni Koerber, Lebzeltern, pochylni między poziomem II niższym Kazanów i poziomem III,
 • przebudowa chodnika popiołowego na poziomie III,
 • wodoszczelna likwidacja poprzeczni Dunajewski i Strzelecki oraz łączącego je chodnika natryskowego na poziomie IV.

Efekt

 • likwidacja wyrobisk chodnikowych oraz pochylni o łącznej objętości ok. ok 1 530 mᶟ,
 • ochrona powierzchni przed deformacjami, zapadliskami, osuwiskami,
 • ochrona przed zawałem wyrobisk, a w konsekwencji przed możliwością wdarcia się wód podziemnych do centralnej części zabytkowej kopalni,
 • zabezpieczenie wschodniej części kopalni przed dopływem wód powierzchniowych,
 • zmniejszenie dopływów wód zasolonych o 32 mᶟ na rok.

Nazwa projektu
Likwidacja poziomu IX oraz zabezpieczenie komory Gaisruck w Kopalni Soli „Wieliczka” w celu ochrony powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami dopływu wód pozazłożowych oraz zawału

Podstawa realizacji

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 925/2013/Wn-06/KO-NT-PO/D z dnia 18 grudnia 2013 r., w latach 2013-2019

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 15 216 729,33 zł
Wartość dofinansowania: 5 377 722,68 zł

Cel

Wzmocnienie górotworu w rejonie centralnym. Ograniczenie zagrożenia wzrostem dopływów wód spoza złoża, a tym samym zabezpieczenie wyrobisk zabytkowych położonych w centralnej oraz zachodniej części kopalni. Ponadto ochrona powierzchni: ograniczenie deformacji ciągłych i nieciągłych, obniżeń oraz zapadlisk.

Działanie

 • uzyskanie dostępu do poziomu IX: przebudowa wybranych wyrobisk poziomów VII i VIII,
 • wypełnienie wyrobisk poziomu IX oraz międzypoziomu Kawecki zaczynami uszczelniającymi (metoda iniekcji rurociągowej),
 • górnicze zabezpieczenie zabytkowej komory Gaisruck: kotwienie, zabudowa ciągu kasztów ażurowych wypełnionych urobkiem, drewniana obudowa zastrzałowo-podporowa, obudowa osłonowa.

Efekt

 • zabezpieczenie komory Gaisruck – wyrobiska o powierzchni ok.2 994 m² i objętości ok. 10 600 mᶟ,
 • zabezpieczenie wyrobisk chodnikowych o objętości 10 400 mᶟ – dwie upadowe z poziomu VIII, wyrobiska międzypoziomu Kawecki, podłużnia Budryk, poprzecznia Wodna,
 • stabilizacja górotworu w centralnym rejonie kopalni, przeciwdziałanie stopniowemu pogarszaniu się jego stanu,
 • ochrona wyrobisk przed wodą,
 • ochrona powierzchni przed deformacjami i zapadliskami.

Nazwa projektu
Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Saurau i Jezioro Wessel w Kopalni Soli „Wieliczka”

Podstawa realizacji

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 849/2014/Wn-06 /KO-NT-PO/D z dnia 12 grudnia 2014 r., w latach 2010-2016

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 10 855 420,35 zł
Wartość dofinansowania: 6 800 000,00 zł

Cel

Zabezpieczenie dwóch zabytkowych komór (łącznie 45 123 mᶟ objętości), ochrona powierzchni przed deformacjami (wyrobiska znajdują się pod mocno zurbanizowaną częścią miasta Wieliczka), ochrona wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Działanie

W komorze Saurau:

 • zabezpieczenie oraz upodatnienie filara centralnego,

a także zabezpieczenie:

 • obudową kotwiową stropu w południowej części wyrobiska,
 • ociosu południowego, w części południowej, w rejonie filarów drewnianych,obudową kotwiową,
 • obudową kotwiową filara solnego.

Ponadto wzmocnienie:

 • szybiku;
 • 2 wiązek stojaków w centralnej części komory.

W komorze Jezioro Wessel:

 • wzmocnienie filarów między przecinkami w ociosie południowym (kotwienie),
 • zabezpieczenie kotwami szkłoepkosydowymi ociosów: północnego, wschodniego i zachodniego,
 • likwidacja szczelin w murze ceglanym na wlocie do komory, wypełnienie ich spoiwem mineralnym,
 • zabezpieczenie mostu solnego.

Efekt

 • zabezpieczenie cennych wyrobisk górniczych – komór Saurau i Jezioro Wessel,
 • ochrona powierzchni przed deformacji ciągłymi i nieciągłymi.

Nazwa projektu
Ochrona powierzchni ziemi i zasobów wód nad wyeksploatowanymi komorami poziomu I poprzez wodoszczelną likwidację otworów TP-1, TP-6 i zabezpieczenie szybu Paderewski

Podstawa realizacji

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 195/2015/Wn-06/KO-NT-PO/Dz dnia 08 czerwca 2015 r., w latach 2015-2019

Finansowanie

Wartość przedsięwzięcia: 17 149 473,09 zł
Wartość dofinansowania: 6 750 000,00 zł

Cel

Zabezpieczenie powierzchni ziemi oraz ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych nad komorami Blum, Bolesław, Kuchnia, Łętów, I/14, Włodkowice, N/102 znajdujących się w rejonie otworów podsadzkowych TP-1, TP-2. Zabezpieczenie szybu Paderewski. Realizacja projektu: 2007-2018.

Działanie

 • likwidacja 2 otworów podsadzkowych z powierzchni do wyrobisk kopalnianych (TP-1, TP-6) – każdy o długości 43 m,
 • doszczelnienie wlotów otworów przy powierzchni – wykonanie ekranów przeciwfiltracyjnych,
 • rekultywacja terenu,
 • przebudowa zniszczonej obudowy szybowej szybu Paderewski – od powierzchni do poziomu I (długość po przebudowie 65,37 m).

Efekt

Ochrona przed powstaniem deformacji ciągłych i nieciągłych terenu położonego nad wyrobiskami poprzez:

 • zabezpieczenie stateczności komór,
 • zabezpieczenie szybu,
 • wodoszczelną likwidację otworów wiertniczych.

Nazwa projektu
Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Baum

Podstawa realizacji

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 19/2016/Wn-6/KO-NT-PO/D z dnia 10 lutego 2016 r.,  w okresie 2016-2022

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 8 264 568,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 828 900,00 zł

Cel

Zabezpieczenie 5 komór Baum (wyrobiska o numerach inwentaryzacyjnych II n/161 – II n/165). Zespół komór Baum znajduje się na poziomie II wyższym oraz II niższym w otulinie rezerwatu Groty Kryształowe.

Działanie

 • wzmocnienie stropu poprzez dobudowę kasztów (rozszerzenie istniejących filarów),
 • zabudowa nowych kasztów ograniczających rozpiętość stropów niepodpartych,
 • zabudowa obudowy kotwiowej,
 • usunięcie urobku ze spągu komór,
 • wyposażenie szybiku Schwind w urządzenie do transportu niezbędnych do powyższych prac materiałów z poziomu III na poziom II niższy.

Efekt

Zabezpieczenie komór Baum – wyrobisk o powierzchni 6 220 m² oraz objętości 22 392 mᶟ, to ochrona:

 • przed zawałem komór znajdujących się w tej części kopalni,
 • wyrobisk tworzących rezerwat Groty Kryształowe,
 • powierzchni terenu nad rezerwatem, w rejonie zapadliska dopowierzchniowego do komory Schmidt.