Uchwała nr 170/VI/2023, Rady Nadzorczej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. z dnia 05 sierpień 2023 r. w sprawie wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kopalni Soli Wieliczka za lata obrotowe 2023 i 2024

Oryginalna treść do pobrania pod linkiem: