Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 07.12.2023 r., do godziny 12.00, wysyłając na adres e-mail sekretariat.sa@kopalnia.pl

Informacji o przetargu udziela:

1) Piotr Czajka – Kierownik Działu Utylizacji Wycieków, nr tel. 12 278-72-85; e-mail: piotr.czajka@kopalnia.pl

2) Krzysztof Mentel – Specjalista ds. Utylizacji Wycieków, nr tel. 12 278-72-48; e-mail: krzysztof.mentel@kopalnia.pl