Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż soli ważonej jodowanej w okresie listopad 2021 r. – grudzień 2020 r. w łącznej ilości 4 000 ton Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna32-020 Wieliczka, ul. Park Kingi 1Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000278401, NIP 683-000-34-27, Kapitał zakładowy: 21 000 000 złKapitał wpłacony: 21 000 000…

więcej

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym przetargu na sprzedaż soli warzonej jodowanej i niejodowanej w okresie listopad 2021 – grudzień 2022 Treść ogłoszenia: I.       Nazwa, siedziba i adres spółki – organizatora przetargu Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna 32-020 Wieliczka, ul. Park Kingi 1 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego…

więcej

Rada Nadzorcza Kopalni Soli “Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce ul. Park Kingi 1, 32-020  Wieliczka, zarejestrowanejw rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278401, zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku…

więcej

Kopalnia Soli Wieliczka S.A. informuje o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w przedmiocie możliwości pozyskania dostaw bonów na posiłki profilaktyczne z wykorzystaniem kart płatniczych. Planuje się przeprowadzenie negocjacji w miesiącu lutym 2021 roku. Podmioty zainteresowane przedstawieniem proponowanych rozwiązań technicznych prosimy o kontakt z Działem BHP pod numerem 12 278 71 21..

więcej

Zarząd Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. z siedzibą w Wieliczce w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, Park Kingi 1, 30-020 Wieliczka,…

więcej

Zarząd Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. z siedzibą w Wieliczce w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, Park Kingi 1, 30-020 Wieliczka,…

więcej

Zarząd Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

więcej

Zarząd Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

więcej

Zarząd Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

więcej

  • 1
  • 2(current)