Aż 8 praktyk Kopalni Soli „Wieliczka” znalazło się w „Raporcie odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Spis najlepszych działań w roku 2020 przygotowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 19. edycji raportu kopalnię doceniono m.in. za troskę o pracowników, dbałość o środowisko naturalne czy wsparcie dla utalentowanej sportowo wielickiej młodzieży. Wyróżnione praktyki Kopalni Soli „Wieliczka” to w większości przedsięwzięcia wieloletnie.

Praktyki godne naśladowania

Z uznaniem FOB spotkały się działania z zakresu ochrony środowiska: ochrona wód poprzez zabezpieczanie wyrobisk i utylizację słonych dopływów oraz optymalizacja zużycia energii. Kopalnia od 2020 roku do przetargów na dostawę energii elektrycznej wprowadziła wymóg dostarczania prądu ze źródeł odnawialnych. „Zielona energia” zasila podziemne miasto i liczne budynki na powierzchni. Z kolei konsekwentna i systematyczna modernizacja infrastruktury pozwala oszczędzać prąd. Jako czynny zakład górniczy kopalnia mocno akcentuje kwestie związane z bezpieczeństwem. Po raz kolejny w raporcie pojawiła się „Wiadomość Bezpieczeństwa”, czyli akcja promująca wśród załogi zasady BHP. Są też działania wspierające pracowników, takie jak m.in. prywatna opieka medyczna czy pracowniczy program emerytalny.

Mimo pandemii udało się zorganizować w 2020 akcję honorowego krwiodawstwa „Podaruj krew, podaruj życie” (zbiórka figuruje w raporcie od roku 2016), a także przeprowadzić konkurs pieśni patriotycznej „Zaśpiewaj i Ty Niepodległej”. Małopolskie szkoły zgłosiły do rywalizacji rekordową liczbę utworów. W raporcie za rok 2020 zadebiutował charytatywny turniej piłki nożnej „Salt Mine Cup”. Zawody odbywające się ze wsparciem kopalni aktywizują młodych wielickich sportowców. „Salt Mine Cup” jest na najlepszej drodze do rangi turnieju już nie tylko europejskiego, ale również międzykontynentalnego.

„Górniczy” CSR

– Kopalnia od ponad 700 lat pozostaje ważnym elementem wielickiego pejzażu – podkreśla Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Jest nie tylko jednym z największych pracodawców, ale też źródłem górniczej tożsamości Wieliczki i jej okolic. Śmiało można powiedzieć, że kopalnia CSR ma w genach. Użyteczne i mądre przedsięwzięcia, wrażliwość ludzi i zaangażowanie firmy mogą wiele zmienić. Cieszę się, że przedsięwzięcia kopalni po raz kolejny figurują w raporcie FOB jako wzorcowe, warte, by o nich mówić na ogólnopolskim forum. Cieszę się również, że wśród docenionych praktyk kopalni są działania na rzecz ochrony zdrowia w czasie pandemii COVID-19. 2020 śmiało możemy nazwać rokiem odpowiedzialności, bo jak dowiodła praktyka, to właśnie odpowiedzialność jest najskuteczniejszą bronią ludzkości w walce z zagrożeniem.

Wiosną 2020 Kopalnia Soli „Wieliczka”, jak wszystkie firmy w Polsce, stanęła twarzą w twarz z pandemią i jej skutkami.

Zareagowaliśmy błyskawicznie. Wypracowane zasady bezpieczeństwa pozwoliły utrzymać ciągłość pracy zakładu górniczego, a także pomyślnie prowadzić przez 7 miesięcy ruch turystyczny – wyjaśnia Tomasz Broniowski, Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Kopalnia zaangażowała się w walkę z koronawirusem na terenie powiatu wielickiego. Wsparliśmy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, ofiarowując sprzęt, materiały, a także pomoc naszych pracowników. Nadzwyczajna sytuacja jeszcze mocniej podkreśliła wagę szeroko rozumianej odpowiedzialności. Musieliśmy z rozwagą podejść do każdego aspektu kopalnianej codzienności, a nawet do tradycji: stąd 24 grudnia odbyła się pierwsza w historii podziemnej Wieliczki internetowa transmisja górniczej Pasterki.

CSR? U nas to tradycja

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest jedną z najstarszych polskich firm. Na jej doświadczenie składa się ponad 700 lat istnienia i co najmniej 600 lat działalności turystycznej. Posiłki dla załogi, opieka lekarska, wsparcie w trudnych życiowych sytuacjach, bezpieczeństwo pracy – to standard w Kopalni Soli „Wieliczka” od kilkuset lat!

Osobliwszy zaszczyt i walor nieoszacowany obfitego od Boga i natury Królestwu temu nadanego szczególnie miasteczkom Wieliczce i Bochni w fodynach solnych użyczonego skarbu, obowiązuje przełożonych żupnych, ażeby z wszelką możliwą gorliwością o konserwacyi min dolnych, jako też przerzeczonych miasteczek myślili i wszystkich, które tylko być znalezione mogą sposobów zażywali, przez któreby wszelakich onychże i obywatelów ich ruinie zapobieżeć się mogło – tymi słowy 28 lipca 1747 roku Jan Gottfryd Borlach rozpoczął instrukcję o zabezpieczeniu kopalni i miasta przed pożarami.

Czy to był już CSR? Na pewno nie w akademickim znaczeniu tego pojęcia, niemniej wywodził się z podobnego myślenia. Borlach dostrzegał zależność między działaniami kopalni i miasta. Spisane przez niego zasady ochrony przeciwpożarowej odnosiły się nie tylko do samej żupy, ale do całej Wieliczki. Ten „wczesny CSR” miał całkiem racjonalny fundament wzajemności. Co więcej nie najgorzej ilustruje współczesne pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, która w swej idealnej formie jest narzędziem do ulepszania i naprawiania świata.

Okładka "Raportu odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2020". Na ciemnozielonym tle znajduje się tytuł napisany białymi czcionkami oraz siedem zdjęć ilustrujących dobre praktyki, np. praca zdalna czy ochrona środowiska naturalnego