Aż 58 litrów krwi udało się zebrać w ramach akcji „Podaruj krew, podaruj życie”. 11 grudnia do nadszybia szybu Regis przyszło 160 kandydatów na dawców. Ostatecznie krwią podzieliło się 129 osób. Mieszkańcy powiatu wielickiego, górnicy z Wieliczki oraz KWK „Janina”, kolejarze z Krakowa, goście z Gorlic i Oświęcimia – oni wszyscy pomagają mimo trwającej pandemii.

Zbiórka krwi to w Kopalni Soli „Wieliczka” tradycja trwająca nieprzerwanie od roku 2016. Akcja odbywa się dwa razy w roku, w lipcu oraz grudniu. Przeszło 1100 dawców i ponad 550 litrów. Oto bilans dotychczasowych 10 edycji „Podaruj krew, podaruj życie”. 

Zimą organizatorzy zwykli zapraszać krwiodawców do malowniczej komory Jana Haluszki. Tym razem plany trzeba było zmienić i przenieść zbiórkę do nadszybia szybu Regis. Podczas akcji obowiązywały nadzwyczajne środki ostrożności. Pomoc w czasie pandemii musi być bowiem przede wszystkim odpowiedzialna, podporządkowana rygorom sanitarnym, po prostu bezpieczna. Na krwiodawców czekał w Regisie nie tylko posiłek regeneracyjny, ale również upominek od kopalni – bilet na zwiedzania Trasy Turystycznej.

 „Podaruj krew, podaruj życie” to wspólne przedsięwzięcie: MK NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Soli „Wieliczka”, Kopalni Soli „Wieliczka” oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Inicjatywa należy do wzorcowych działań z zakresu CSR (tj. społecznej odpowiedzialności biznesu). Aktywizuje społeczność lokalną i pracowników kopalni, mobilizuje do niesienia pomocy, a także promuje rzetelną wiedzę na temat honorowego krwiodawstwa. Zbiórka „Podaruj krew, podaruj życie” konsekwentnie pojawia się w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.