W 2023 r.  Kopalnia Soli „Wieliczka” świętuje 45-lecie wpisu zabytku na listę UNESCO. Z tej okazji cały rok wypełniony jest różnorodnymi wydarzeniami. Przed nami jeszcze wyjątkowe Dni Otwarte 

Wśród pierwszych obiektów

Polska była jednym z pierwszych państw, które ratyfikowały Konwencję UNESCO. Pierwszy skład Listy uzgodniono podczas sesji UNESCO, która odbyła się w dniach 5-8września 1978 roku w Waszyngtonie. Podziemna Wieliczka oraz Stare Miasto w Krakowie znalazły się w doborowym towarzystwie m.in. Parku Yellowstone, Wysp Galapagos czy katedry w Akwizgranie. Od tamtej pory Lista UNESCO wydłużyła się do 1157 obiektów, które stanowią „najwyższą powszechną wartość” i są spuścizną całej ludzkości. 17 z nich znajduje się w Polsce.

W roku 2013 rozszerzono wpis wielickiej kopalni o kopalnię w Bochni oraz Zamek Żupny – wspólnie figurują na Liście jako Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni. Z kolei lista zagrożonego dziedzictwa obejmuje 55 miejsc, m.in. Aleppo, Palmirę, lasy deszczowe na Sumatrze.

Chronić dziedzictwo

UNESCO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury powstała jesienią 1945. Miała i wciąż ma za zadanie dbać o pokój poprzez wspieranie kultury, edukacji, nauki, poprzez dialog między kulturami i cywilizacjami. W preambule Aktu Konstytucyjnego UNESCO czytamy, że wojny rodzą się w ludzkich umysłach i tam też powinny być zwalczane.

Lista UNESCO jest najlepszym dowodem na to, jak wiele mamy wspólnego. Kulturowe oraz przyrodnicze skarby jednoczą wokół siebie, inspirują do poszerzania wiedzy, a także do pokojowej dyskusji i współdziałania na rzecz ochrony światowego dziedzictwa – naszego dziedzictwa.

 Szereg wydarzeń

Wiele wydarzeń za nami, a wśród nich letnie koncerty Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli „Wieliczka czy II Międzynarodowa Konferencja  Muzeum Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Zabrze 2023, organizowana we współpracy Muzeum Żup Krakowskich i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Lokalna społeczność wspólnie z górnikami i strażakami bawiła się na pikniku z gwiazdami przy tężni solankowej.

Od sierpnia przy szybie Daniłowicza można podziwiać okolicznościową plenerową wystawę. Każda z 20 plansz poświęcona jest innej tematyce, w tym m.in. dziedzictwu, złożu soli, eksploatacji, utylizacji, skarbom natury, górniczym tradycjom, turystyce, kulturze i sztuce.O tym, w jakich realiach dokonano wpisu kopalni na listę UNESCO, jak wiele ten wpis zmienił w postrzeganiu zabytku, a także co ostatecznie doprowadziło do zwycięstwa nurtu ochrony nad maksymalizacją produkcji, dowiedzieć będzie się można z najnowszego wrześniowego wydania magazynu „Solanka”.  

W jubileuszowym numerze kopalnianego czasopisma czytelnicy znajdą krótkie podsumowanie ostatnich 5 lat, ale też sporo uwagi poświęcone zostało znaczeniu wpisu i jego wartości. Wpis ten zapoczątkował nową erę w życiu kopalni, ale kropkę nad „i” postawiło inne wydarzenie. Więcej w najnowszym wydaniu Solanki.

Dni Otwarte 14-15 września


W dniach 14-15 września na wszystkich chętnych czeka nie lada atrakcja: będzie można zwiedzić miejsca górnicze na co dzień niedostępne, w ramach wyprawy poza turystyczny szlak. Obok podziemnej wędrówki uczestnicy zobaczą warzelnię, górniczą szatnię tzw. cechownię i lampiarnię i pracownię wielickich górników – rzeźbiarzy. Będą też wycieczki poza turystyczny szlak. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły Dni Otwartych i link do formularza zapisów pod linkiem: Dni Otwarte