Kopalnia Soli „Wieliczka” zaprasza na kurs przewodnicki. Zajęcia prowadzone będą w I kwartale 2022.  Szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając maila na adres przewodnik@kopalnia.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 697 100 011. Termin nadsyłania aplikacji mija 27 grudnia.

Kurs dla kandydatów na przewodników to seria specjalistycznych wykładów oraz zajęć praktycznych. Uczestnicy zapoznają się m.in. z zagadnieniami z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geologii. Poznają dawne i współczesne techniki górnicze, a także zgłębią zasady bezpiecznego funkcjonowania kopalni. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim.

Kogo szukamy?

Ludzi otwartych i ciekawych świata, dyspozycyjnych i… lubiących długie spacery, albowiem trasa zwiedzania to solidne 3,5 km. Czekamy na osoby w różnym wieku (musisz jednak być pełnoletni), które chcą oprowadzać po wielickich podziemiach po polsku lub w językach obcych (wymagany certyfikat językowy).

Czego dokładnie od Ciebie oczekujemy?

 • komunikatywności
 • umiejętności interpersonalnych
 • dyspozycyjności
 • zaangażowania i chęci do nauki
 • wysokiej kultury osobistej oraz kultury języka

Co zyskujesz?

 • zatrudnienie w unikatowym i prestiżowym obiekcie z Listy UNESCO, w solidnej i odpowiedzialnej firmie z ponad 700-letnimi tradycjami
 • elastyczny czas pracy – oprowadzanie po kopalni bez trudu połączysz z już posiadanym etatem czy nauką
 • szczegółową wiedzę o jednym z najcenniejszych polskich zabytków
 • gwarancję spotkań z ciekawymi, a bywa, że i sławnymi ludźmi z całego świata
 • pracę w ruchu: żadnego siedzenia za biurkiem!
 • podniesienie kompetencji społecznych: praca z turystami uczy pewności siebie, dobrej organizacji, otwartości na ludzi. Jeżeli oprowadzasz w języku obcym, dodatkowo podszkolisz swoje umiejętności językowe
 • przynależność do grupy przewodnickiej, która swoje początki bierze od górników oprowadzających takie znakomitości jak Chopin czy Piłsudski

Ważne informacje o kursie

 • nauka w trybie mieszanym – samodzielna, zdalnie, zajęcia praktyczne
 • zajęcia praktyczne planowane są w dni powszednie od godz. 16:00 oraz w soboty
 • opłatę za kurs można uregulować w dwóch ratach
 • późniejsza forma współpracy: umowa cywilno-prawna lub działalność gospodarcza

Koszt kursu

 • 500 zł – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa zamierzające oprowadzać po polsku bądź posiadające znajomość jednego języka obcego
 • 250 zł – osoby zakwalifikowane do uczestnictwa posiadające znajomość co najmniej dwóch języków obcych oraz cudzoziemcy, dla których polski jest językiem obcym
 • bezpłatnie – dla osób zakwalifikowanych do udziału w kursie, które postanowią podpisać z kopalnią umowę lojalnościową o 2-letniej współpracy. Szczegółowe informacje na temat rozwiązania będzie można uzyskać podczas rozmowy wstępnej

Aplikuj już teraz!

Prześlij nam swoje CV na adres przewodnik@kopalnia.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z  o.o. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.wsparcie@kopalnia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – w celu udziału w prowadzonym naborze kandydatów na przewodników oraz zawarcia ewentualnej umowy. W przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa, dalsze przetwarzanie odbywało się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. oraz firmy z branży IT jako podmioty przetwarzające, z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 1. do miesiąca od czasu zakończenia bieżącego naboru oraz do roku w wypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych naborach – w przypadku osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa,
 2. wynikający z obowiązujących przepisów prawa, instrukcji archiwalnej obowiązującej u Administratora, lub do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy – w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem uczestnictwa w naborze kandydatów na przewodników.

Zgłoszenia powinny być opatrzone zgodą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o. w celu udziału w prowadzonym naborze kandydatów na przewodników, zgodnie z załączoną klauzulą informacyjną.

I w przypadku zadeklarowania chęci udziału w przyszłych naborach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o. w celu udziału w prowadzonym obecnie naborze kandydatów na przewodników oraz naborach prowadzonych w przyszłości, zgodnie z załączoną klauzulą informacyjną.