Od 2 listopada zmieniają się godziny otwarcia Kopalni Soli „Wieliczka” dla turystów.  

  • 10:00-15:00 – to godziny otwarcia Trasy Turystycznej i Tężni Solankowej od poniedziałku do piątku 
  • 9:00 do 17:00 – to godziny otwarcia Trasy Turystycznej i Tężni Solankowej w soboty i niedziele 

 Przed przyjazdem warto zapoznać się z zasadami bezpiecznego zwiedzania obowiązującymi w kopalni.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kopalnia.pl