Kopalnia realizuje szereg programów społecznych skierowanych do lokalnej społeczności.  
Z Wieliczki pochodzi większość jej pracowników, tutaj mieszkają ich rodziny i znajomi. Relacje  społeczne podtrzymywane są przez długofalowe zaangażowanie i regularną komunikację.  

W tym obszarze realizowanych jest najwięcej dobrych praktyk. Dotyczą one ochrony zdrowia, kultury, sportu i edukacji.   

Zdrowe” akcje 
 

Profilaktyka zdrowotna to ważny obszar społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa.  

Do realizowanych w obszarze zdrowia programów należą: 

 • Udostępnianie mieszkańcom regionu tężni solankowej w cenie kilkukrotnie niższej niż standardowa.  
   
  Wieliczanie (miasto i gmina) mogą przebywać w obiekcie leczniczo, profilaktycznie i rekreacyjnie za symboliczne 2 zł. Regularne pobyty w usytuowanej na terenie Parku św. Kingi tężni osobom z chorobami dróg oddechowych pomagają się leczyć, a tym zdrowym poprawić jakość oddychania, a nawet oczyszczać płuca ze smogu. 

 • Dni Otwarte Uzdrowiska to akcja profilaktyczno-zdrowotna skierowana do lokalnej społeczności.  
  Informacyjna i edukacyjna forma tego wydarzenia poprzez prezentację bazy leczniczej kopalni jest pretekstem do popularyzacji dbania o zdrowie.  
  Podczas Dni Otwartych pracownicy uzdrowiska prowadzą konsultacje lekarskie (alergolog, pulmonolog, laryngolog), fizjoterapeutyczne i pielęgniarskie a także przeprowadzają badania diagnostyczne zgodnie z potrzebami regionu.  

 • Kolejną praktyką wieloletnią jest akcja „Podaruj krew, podaruj życie”.  
   
  Zainicjowana przez działającą przy kopalni MK NSZZ „Solidarność” zbiórka krwi prowadzona jest od 2016 roku i niemal za każdym razem bije własne rekordy. Akcja jest jednodniowa, organizowana dwa razy w roku: latem w centrum miasta przy szybie Regis, zimą w podziemiach kopalni.   

  W ciągu sześciu godzin zbiórki udaje się za każdym razem pozyskać  około 50 litrów krwi.  W akcji uczestniczą także pracownicy kopalni, dzięki czemu kopalniane koło honorowych krwiodawców w powiększyło liczbę członków trzykrotnie. 

 • Ważnym odbiorcą programów społecznych są dzieci. Zdrowie na 5+ to program  edukacji zdrowotnej skierowany do przedszkolaków z terenu powiatu wielickiego i Krakowa.  

  Ma formę interaktywnego spotkania z fizjoterapeutą, który ćwiczenia i prelekcje przeprowadza  w placówkach przedszkolnych, które zgłosiły chęć udziału w danej edycji. Chodzi w nim o  propagowanie od najmłodszych lat zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i badań profilaktycznych, edukację w zakresie dbałości o zdrowie i higienę oraz kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych.   

  W czasie każdej z edycji (jest wiosenna i zimowa), trwającej 10 dni, fizjoterapeuci spotykają się z grupą  1500-1700 przedszkolaków, z ponad 50 placówek. 

Wydarzenia kulturalnepropagowanie tradycji 

Pielęgnowanie górniczych tradycji oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia to ważny aspekt społecznej odpowiedzialności zabytku. Kulturalne wydarzenia i koncerty organizowane są m.in. z myślą o lokalnej społeczności.      

 • 100. rocznicę odzyskania niepodległości kopalnia wspólnie z Wojewodą Małopolskim i Kuratorium Oświaty uczciła wspólnym przedsięwzięciem – organizacją konkursu „Zaśpiewaj i Ty Niepodległej” dla uczniów szkół podstawowych z całej Małopolski. Połączono go z galą finałową w podziemiach kopalni.  

  Inicjatywa od razu była zaplanowana jako wieloletni program. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie patriotycznych postaw wśród młodych Małopolan, rozwijanie ich  artystycznych pasji, przypomnienie dziejów naszej ojczyzny i jej drogi ku niepodległości. Rokrocznie do konkursu zgłasza się  kilkaset szkół, a podczas gali finałowej swe umiejętności muzyczno-artystyczne prezentuje ponad 100 laureatów.   

 • Popularyzacji górniczych tradycji wśród najmłodszych służy program Dzień Górnika.  

  Pracownicy kopalni (emerytowani górnicy i przewodnicy) w okolicach Barbórki udają się z wizytą do przedszkoli z regionu, aby opowiedzieć dzieciom o górniczych tradycjach, historii wielickiej kopalni i pracy pod ziemią. 

  Tradycja tych wizyt ma kilkadziesiąt lat, jednak od 2016 roku ma formę zorganizowanego programu, trwającego każdorazowo 12 dni. Scenariusz obejmuje m.in. czytanie legend, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, konkursy z nagrodami.  

  Kilkunastu górników każdego roku odwiedza średnio 140 przedszkoli.  
   
 • Letni koncert w tężni solankowej to wydarzenie organizowane dla mieszkańców regionu.  

  Co roku społeczności Wieliczki udostępnianych jest kilkaset bezpłatnych wejściówek do tej nietypowej sali koncertowej, w jaką zamienia się latem na jeden dzień tężnia kopalni. Na plenerowej scenie występują artyści powiązani z Wieliczką, ale nie tylko.  

  Dzięki cykliczności jest to nie tylko wydarzenie kulturalne, ale też element integracji lokalnej społeczności.  

Praktyki z obszarze sportu 

Edukacja przez sport to kolejne działanie związane z rozwojem społecznym dzieci i młodzieży.  

Kopalnia jest współorganizatorem turnieju Salt Mine Cupw którym młodzi członkowie amatorskich klubów piłkarskich z regionu rywalizują między sobą, ale też z zawodnikami podobnych klubów sportowych z zagranicy. Co roku w rozgrywkach bierze udział około 500 piłkarzy, a sportowym emocjom nie ma końca.  

Turniej angażuje rodziny zawodników, społeczność Wieliczki, pobliskich gmin i powiatów. Pomaga rozwijać talenty piłkarzy – amatorów, rozbudza w nich rywalizację przez sport, propaguje sportowy styl życia od najmłodszych lat.  

Do najlepszych drużyn wędrują puchary wykonane w soli przez wielickich górników-rzeźbiarzy.  

Współpraca dydaktyczno-naukowa 

Kopalnia jako miejsce eksploaracyjnych wizyt ma już kilkusetletnią tradycję. W wiekach XVI–XVII z zagadnieniami eksploatacji złoża zapoznawały się europejskie elity, a od czasu rozbiorów w podziemiach rozwijała się zorganizowana turystyka. 

Od lat 90. XX wieku edukacja geologiczna bazowała na sieci stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej, rezerwacie Groty Kryształowe oraz specjalistycznych podziemnych trasach.  

Współpraca z sektorem nauki jest obecnie dwustronna:  

 • z jednej strony to kopalnia udostępnia wnętrza do celów dydaktyki, poznawania zjawisk przyrody i badań  
 • z drugiej uczelnie wyższe i jednostki badawcze wykonują na rzecz kopalni  badania oraz opracowania specjalistyczne, związane ze specyfiką podziemnego obiektu i jego mikroklimatu 

Wieloletnia współpraca z ośrodkami naukowymi obejmuje 8 uczelni z całej Polski. W podziemiach kopalni odbywają się liczne edukacyjne wizyty terenowe studentów kierunków geologicznych, wizyty studyjne i projekty przyrodnicze. W zakresie badawczo-rozwojowym z sektorem nauki współpracuje też Uzdrowisko Kopalni Soli „Wieliczka. 

Z kolei na rzecz zabytku naukowcy z ośrodków naukowo-badawczych wykonują opracowania z zakresu geomechaniki, hydrogeologii, badań mikroklimatu na Trasie Turystycznej i w Grotach Kryształowych.  

Elementem edukacyjnej roli kopalni jest realizowanie w niej prac dyplomowych – licencjackich, magisterskich i doktorskich. Pracownicy kopalni są także autorami lub współautorami bardzo wielu publikacji w pismach o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.