Załoga Kopalni Soli „Wieliczka” świętowała 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Klemensa, następnie górnicy wraz z orkiestrą i sztandarami przeszli na wielickie Planty, by złożyć kwiaty przy Pomniku Niepodległości.

Modlitwa w intencji Ojczyzny, przemarsz ulicami miasta, galowe górnicze mundury to piękna patriotyczna tradycja. Skłania do chwili refleksji nad polską drogą do wolności: długą, wyboistą, naznaczoną wojnami, powstaniami, ale też niepozbawioną dat tak ważkich i jasnych jak 3 maja 1791 roku.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po amerykańskiej) spisaną ustawą zasadniczą. Dokument ostatecznie nie odmienił losów Polski, lecz stał „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Majowa Ustawa Rządowa przeszła do historii jako symbol walki o niepodległość.

W preambule napisano: uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, […] wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą […] niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć […] dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy […].