Kopalnia Soli „Wieliczka” uczciła 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pracownicy wzięli udział w wielickich uroczystościach. Patriotyczne spotkanie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Klemensa, następnie wieliczanie i górnicy przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości.

Zgodnie z tradycją były galowe mundury, poczty sztandarowe oraz górnicza orkiestra. Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. reprezentowali Zbigniew Engel, p.o. Prezesa Zarządu, Robert Sadowski, p.o. Członka Zarządu ds. Ekonomicznych i Tomasz Broniowski, Dyrektor Biura Spółki. W imieniu Kopalni Soli „Wieliczka” Wsparcie kwiaty przy Pomniku Niepodległości złożyli Członek Zarządu Zbigniew Ziobro i Dyrektor ds. Technicznych Marek Burda. Kopalnię Soli „Wieliczka” Turystyka reprezentował Prezes Zarządu Michał Roehlich.

Konstytucja 3 Maja była próbą ratowania Polski doświadczonej pierwszym rozbiorem (1772). Reformowała królestwo, m.in. wprowadzając trójpodział władz, zapewniając tolerancję religijną, oddając chłopów pod opiekę państwa, a także znosząc liberum veto. Dokument z 3 maja 1791 roku był pierwszą w Europie i drugą na świecie (po USA) ustawą zasadniczą. Konstytucja nie odmieniła wprawdzie losów upadającej Rzeczypospolitej, niemniej została dostrzeżona w Europie i stała się wzorem dla innych narodów.