Barbórka to dla wielickich górników nie tylko wyjątkowe święto, ale także tradycja będąca wyrazem odpowiedzialności i solidarności.

Uwzględniając zalecenia dedykowanego bezpieczeństwu wewnętrznego zespołu i obecną sytuację pandemiczną, w trosce o bezpieczeństwo pracowników, Zarząd Kopalni Soli „Wieliczka” podjął decyzję o odwołaniu uroczystych obchodów Barbórki w podziemiach wielickiej kopalni.  

Odpowiedzialność i ochrona płyną z misji i przekonania, że zdrowie oraz życie ludzkie są wartościami nadrzędnymi. Te wartości mają szczególną moc i znaczenie obecnie, gdy nasz kraj i cały świat mierzy się z kolejną falą epidemii koronawirusa. Kopalnia stosuje się do obostrzeń, przepisów prawa i wytycznych rządowych, bierze pod uwagę rosnącą skalę zagrożenia, dlatego  górnicy wieliccy wydarzenie ograniczą tylko do Mszy Świętej w wąskim gronie pracowników.