Parafia pw. św. Klemensa w Wieliczce otrzymała niezwykły dar od górników – solną monstrancję o wadze 6,5 kg, nawiązującą do wielowiekowych związków kopalni z kościołem farnym. Dzieło sztuki autorstwa Jana Banasia, utalentowanego górnika-rzeźbiarza, stanowi wyjątkowy element obchodów 200-lecia poświęcenia świątyni, przypadającego na rok 2025.

Monstrancja z soli – symbol wiary i górniczych tradycji

Kunsztowna monstrancja, wykonana z różnych gatunków wielickiej soli o przepięknych barwach, przywodzi na myśl witraż. Jej misterne zdobienia stanowią świadectwo talentu twórcy i jego głębokiej wiary. Podarunek ten podkreśla wyjątkową więź łączącą górników z parafią św. Klemensa, której patron jest również opiekunem górników.

Jubileusz 200-lecia poświęcenia kościoła św. Klemensa

Uroczysta Msza św. 4 kwietnia 2024 roku zainaugurowała Rok Jubileuszowy. Podczas liturgii, której przewodniczył biskup Damian Muskus, odczytano specjalny list od arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Metropolita Krakowski przywołał w nim bogatą historię wielickiej parafii, przypomniał o jej wyjątkowym znaczeniu dla górniczej braci oraz o uroczystym poświęceniu świątyni 199 lat temu, którego dokonano wodą zmieszaną z solą.

Historia sięgająca średniowiecza

Wielicka parafia od wieków otaczała górników duszpasterską opieką. Już w średniowieczu odprawiano dla nich codzienne Msze św. o świcie, a z czasem powołano do tej posługi osobnego kapelana. Kapelani odprawiali Msze m.in. pod ziemią, w kaplicy św. Antoniego. W 1852 roku górnicy ufundowali w kościele św. Klemensa ołtarz zwany ołtarzem „żeleźników”, w którym znajduje się obraz przedstawiający legendę o św. Kindze i cudownym odkryciu soli.

Pierwsze pisane wzmianki o wielickiej parafii pochodzą z papieskiej bulli z roku 1229. W połowie XIV wieku dawną świątynię zastąpił murowany kościół w stylu gotyckim. W roku 1786 Karpaty nawiedziło trzęsienie ziemi. Było tak potężne, że pękła ściana kościoła św. Klemensa. Władze austriackie zdecydowały, że uszkodzony średniowieczny budynek należy rozebrać. Wiedeń zgodził się na odbudowę świątyni na fundamentach poprzedniczki. Pracami pokierował adiunkt zarządu górniczego Maciej Lebzeltern. Przedsięwzięcie finansowały kopalnia oraz 20 należących do parafii gmin. Konsekracji nowego kościoła dokonał 4 kwietnia 1825 roku biskup Grzegorz Tomasz Ziegler.

Solna monstrancja – świadectwo wiary, historii i górniczych tradycji

Podarowana parafii św. Klemensa monstrancja jest nie tylko unikatowym dziełem sztuki, ale również symbolem wiary, historii i silnych więzi łączących górników z wielicką parafią. Stanowi ona wyjątkowy element obchodów 200-lecia poświęcenia świątyni i z pewnością na trwałe wpisze się w bogatą historię Wieliczki.

W Zamku Żupnym można oglądać wystawę pt. “Tajemnice kościoła św. Klemensa w Wieliczce”. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka prezentuje bezcenne przedmioty z parafialnego skarbca.

Przekazanie monstrancji. Delgacja trzech górników w galowych mundurach