Nagroda „Skarbnik” to wyróżnienie Fundacji Bezpieczne Górnictwo oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Doceniono kopalnię za:  

  • bezpieczne prowadzenie prac górniczych oraz ruchu turystycznego 
  • krzewienie górniczych tradycji 
  • promocję industrialnego dziedzictwa 

Fundacja oraz Prezes WUG uhonorowali również Inspektorów BHP, przyznając im tytuł „Bezpiecznego Oddziału 2018”.

 

Skarbnik statuetka
Skarbnik dyplom