28 czerwca br., podpisaniem umowy na wykonawstwo, Kopalnia Soli „Wieliczka” zainaugurowała budowę placu zabaw przy tężni solankowej. Tematyczny plac z elementami parku doświadczeń powstanie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Z ramienia Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. podpisy na umowie złożyli Paweł Nowak Prezes Zarządu i Tomasz Broniowski Dyrektor Biura Spółki i Prokurent. Ze strony firmy „Star-Kop” Stal sp. z o.o., która wygrała przetarg na wykonanie inwestycji, Krzysztof Urbańczyk Prezes Zarządu.

Plac zabaw usytuowany będzie tuż obok tężni, na terenie zielonym pomiędzy warzelnią a parkingiem. – Cieszymy się, że rozpoczęliśmy realizację tego zadania. Mamy nadzieję, że pełen atrakcji i nawiązań do kopalni plac zabaw, będzie nie tylko miejscem rekreacji dla najmłodszych mieszkańców regionu, ale i zachęci  turystów do pozostania na dłużej w Wieliczce, w Parku św. Kingi. Podczas bawienia się dzieci – a przy okazji i ich opiekunowie – skorzystają ze zdrowotnych walorów mikroklimatu tężni, co czyni ten projekt jeszcze bardziej  wyjątkowym – cieszy się Prezes Paweł Nowak.

Wykonawca zrealizuje go wg projektu budowlanego, który zakłada elementy placu klasycznego, wodnego oraz parku doświadczeń. Będzie  stylistycznie współgrał z budynkiem gastronomicznym i zapleczem technicznym. Nie zabraknie na nim elementów małej architektury. – Wybrana koncepcja zawiera wiele nawiązań do kopalni soli, jak bryły imitujące solne skały, kierat konny czy koło wodne podobne do kopalnianego pater noster, czyli dawnej pompy wodnej do odwadniania wyrobisk.  Nowa atrakcja składać się będzie z 3 stref: wodnego placu zabaw, tradycyjnego placu zabaw i strefy wypoczynkowej. Nawiązuje do parku doświadczeń, aby dzieci mogły się nie tylko się bawić na jego terenie, ale i zdobywać wiedzę – doprecyzowuje Dyrektor Tomasz Broniowski.


Najmłodsi do dyspozycji będą mieli m.in. wieżę wspinaczkową, strefę trampolin, tyrolkę, huśtawki, a latem wodny park doświadczeń.