W minionym roku w Kopalni Soli „Wieliczka”, mimo trwającej pandemii, wiele się działo. Trasę Turystyczną zwiedziło blisko 700 tysięcy gości, uzdrowisko przyjęło blisko 3 tysiące kuracjuszy, a górnicy wykonali w podziemiach szereg prac zabezpieczających.


Blisko 2/3 turystów z kraju

W 2021 roku do kopalni przyjechało 693,6 tys. turystów, co oznacza 57% gości więcej niż w roku 2020, ale jednocześnie tylko 37%  ruchu z rekordowego 2019 roku (w 2021 Trasa Turystyczna była zamknięta przez 77 dni, w 2020 przez 140 dni).

Miniony rok był drugim z kolei, w którym dominowała przede wszystkim turystyka krajowa: 69% ruchu stanowili turyści krajowi, a 31% zagraniczni, podczas gdy przed pandemią proporcje były odwrotne. – Polacy wrócili do krajowej turystyki, chętnie odwiedzając miejsca o szczególnym znaczeniu dla naszego kraju, które gwarantują wysoki poziom świadczenia usług, ale też są celem szkolnych wycieczek. Bardzo nas to cieszy. Stopniowa odbudowa ruchu turystycznego, ale też uruchamiane programy dla branży turystycznej,  takim obiektom jak kopalnia w Wieliczce, pomagają utrzymać miejsca pracy  i odpowiednio dbać o zwiedzane przez gości zabytkowe rejony  – mówi Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.    

W 2021 roku kopalnię zwiedzali przede wszystkim obywatele Europy. Wśród gości zagranicznych dominowali Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy, Hiszpanie, Włosi, Czesi, Litwini, obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki i Niderlandów, a także Grecy. W pierwszej 20 krajów 95% stanowiły nacje europejskie, a 5% amerykańskie (USA). Po języku polskim (66,3%) najpopularniejszym językiem oprowadzania był angielski (21,8%), a po nim hiszpański (3,0%), francuski (2,8%) i włoski (2,3%).

Plany wzrostu liczby turystów

Pandemia wpływa na wiele branż, mocno ogranicza turystykę, ale kopalnia liczy, że zwiedząjacy nie zawiodą i w tym roku. – W 2022 założyliśmy dalszy wzrost odwiedzających, do poziomu 46% liczby gości w roku sprzed pandemii. Prognozujemy, że zabytkowe podziemia odwiedzi około 850 tysięcy  gości. Szczególnie mocno liczymy na rodziny z dziećmi i grupy szkolne, pod tym kątem rozwijać się będzie oferta i programy zwiedzania – zapowiada Damian Konieczny, Dyrektor Wykonawczy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.  – Prowadzone przez nas analizy statystyk pokazują jak bardzo pandemia wpłynęła na zmianę zachowań konsumenckich. 78% biletów na zwiedzanie tras w 2020 i 77% w 2021 roku zakupili  turyści indywidualni. W 2019 aż 45% stanowiły grupy zorganizowane.  W 2021 roku nastąpił wyraźnie widoczny rozkwit turystyki rodzinnej, a w ostatnich miesiącach roku  także szkolnej. Od stycznia do grudnia 2021 grupy stanowiły zaledwie 23% (w 2020: 22%), w tym wycieczki szkolne 8% (w 2020: 1,4%). W ożywieniu przyjazdów grupowych pomogły m.in.  programy rządowe, jak  bon turystyczny czy akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Poznaj Polskę”.

Wydarzenia

Obok turystycznej i górniczej aktywności kopalnia prowadzi też m.in. działalność uzdrowiskową oraz eventową. Rok 2021 nie był czasem dużych wydarzeń i imprez, ale udało się te działania w ograniczonym wymiarze  oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, szczególnej ochrony sanitarnej oraz procedur kontynuować. Firmy, instytucje i osoby prywatne zorganizowały w podziemiach sumarycznie blisko 90 wydarzeń.

Uzdrowisko

W komorach uzdrowiskowych kopalni na leczniczych turnusach w ciągu całego roku przebywało 2 824 osób, a z rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 skorzystało sumarycznie ponad 500 osób. Leczenie skutków koronawirusa w mikroklimacie solnych wyrobisk przynosi bardzo dobre efekty, o czym przekonały się setki pacjentów uzdrowiska. W punktach szczepień na powierzchni (Regis, Młyn solny) Uzdrowisko wykonało 7 046 szczepień.

Przeczytaj również część 2 podsumowania roku

Działania kopalni w liczbach w 2021 roku