W raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) kopalnia zadebiutowała w roku 2017. Przedsięwzięcia i projekty ekologiczne, edukacyjne, profilaktyczne, polityka personalna – solne przedsiębiorstwo co roku pojawia się na łamach raportu, publikując kolejne wzorcowe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Raport2019 okladka