Kopalnia Soli „Wieliczka” figuruje na liście punktów edukacyjnych biorących udział w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Od 5 września szkoły mogą starać się o dofinansowanie wycieczek, również tych do zabytkowej podziemnej Wieliczki.

„Poznaj Polskę” to program wspierający publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe  oraz ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży. Pochodząca z niego dotacja celowa pozwala sfinansować szkolną wycieczkę (do 80 %). Pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na:

  • koszty przejazdu,
  • bilety wstępu,
  • usługa przewodnicka,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Wyprawy do różnych miejsc, obiektów, instytucji urozmaicają i uatrakcyjniają lekcje. Odkrywanie śladów minionych czy eksperymentowanie w centrach nauki umożliwia „dotknięcie” wiedzy, a przez to szybsze i skuteczniejsze jej przyswojenie. Wycieczka do zabytkowej wielickiej kopalni to niezapomniane spotkanie m.in. z polską historią, unikatową geologią, górniczymi tradycjami.

Szczegółowe informacje o programie „Poznaj Polskę” (w tym dokładne terminy oraz wzory dokumentów) znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

O propozycjach Kopalni Soli „Wieliczka” dla szkół można szerzej przeczytać na stronie: https://www.kopalnia.pl/grupy-zorganizowane/kopalnia-dla-szkol

Godło Polski - Orzeł w koronie oraz napis Ministerstwo Edukacji i Nauki
Czarny napis Poznaj Polskę oraz logo programu: symboliczna czerwono-szara lupka