O tym jak ważną rolę pełnią drzewa nie trzeba nikogo przekonywać. Akcja sadzenia drzew i krzewów w dniu 9 kwietnia pokazała, że mieszkańcom naszego regionu ochrona środowiska w najbliższej okolicy szczególnie mocno leży na sercu. Mimo deszczowej pogody licznie stawili się oni na organizowanym przez Kopalnię Soli „Wieliczka”, Powiat Wielicki i Fundację Aeris Futuro, wydarzeniu. Na terenie Wieliczki i Baryczy blisko 100 osób posadziło w sumie 1000 drzew i krzewów.

Drzewa pobierają dwutlenek węgla z atmosfery i uwalniają z powrotem do powietrza tlen w procesie fotosyntezy. Produkują tlen, poprawiają jakość powietrza, łagodzą skutki zmian klimatycznych. Na jednym hektarze posadzić można nawet kilka tysięcy drzew, które mogą znacznie wzbogacić ekosystem.

Dlaczego taka akcja?

Gdy tylko wydarzenie zostało zapowiedziane, zaraz zaczęły spływać liczne zapytania o udział. Na wydarzeniu pojawili się chętnie, rodzinnie, mimo nienajlepszej pogody. – Organizując tę akcję chodziło nam nie tylko o to, żeby wspólnie posadzić drzewa, które wzbogacą przyrodniczo zielone tereny kopalni. Chcemy dawać dobry przykład, zachęcać do dbania o środowisko w regionie,ale też pokazać, że małymi krokami dokonać możemy rzeczy wielkich, wspólnie przyczynić się do zmian klimatu na lepsze – podsumowuje Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 

Lasy zamieszkuje ponad 80% wszystkich gatunków zwierząt, roślin i owadów żyjących na lądzie. Ich znikanie to również wymieranie gatunków i zagrożenie dla stabilności całych ekosystemów.– Dzięki tej akcji region zyskał tysiąc dodatkowych drzew i krzewów. Jego obszar wzbogaciły m.in. dęby, buki, topole, olchy, brzozy, klony, jesiony, jarzębiny, ale też stare odmiany jabłoni, wiśni i czereśni – w sumie 14 gatunków. Posadziliśmy je wspólnie z mieszkańcami nie tylko obok szybów Boża Wola i Kościuszko, ale przede wszystkim na Baryczy, co ma szczególne znaczenie dla „ochrony” Wieliczki od strony granicy z Krakowem – zapewnia Damian Konieczny, Dyrektor Wykonawczy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Różnorodność biologiczna

Na akcji nie zabrakło wieliczan, krakowian, pracowników kopalni, ale także wielickich strażaków. – Zazwyczaj pracujemy w cięższych warunkach, w tym przypadku jedyną przeciwnością była pogoda – reszta samą przyjemnością. Sadzenie drzew wśród zieleni i śpiewu ptaków, w towarzystwie mieszkańców regionu było miłym doświadczeniem – cieszy się Prezes OSP Wieliczka, Tomasz Broniowski.  – Pomagamy nie tylko ludziom, ale i środowisku. Dziękujemy kopalni i powiatowi za zaproszenie – dodaje.

Gatunki drzew sadzone przez uczestników akcji zostały starannie dobrane przez ekspertów Fundacji Aeris Futuro. Sadząc rodzime gatunki drzew i krzewów, wpływamy na większą bioróżnorodność regionu w sposób najbardziej pożądany. Korzystają zapylacze, ptaki i cały ekosystem .Jeśli na danym terenie pojawiają się drzewa to zwiększa się jego retencja, czyli zdolność do zatrzymywania wody. W przypadku terenów przy szybie Kościuszko i w Baryczy, gdzie dolne części działek są podmokłe, posadzone powyżej nich drzewa zatrzymają  szybszy odpływ wody, tworząc lepsze warunki bytowe m.in. dla płazów – wyjaśnia Bartłomiej Oleszko, sozolog z fundacji, który dobierał drzewa i krzewy m.in.pod kątem bioróżnorodności.

Każda działalność człowieka oddziałuje na środowisko, gdyż jesteśmy jego częścią, ale możemy starać się rekompensować szkodliwy wpływ i emisje CO2 poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie, tak jak podczas tej akcji – wyjaśnia Marek Piątkowski, Prezes Fundacji Aeris Futuro. – Obliczyliśmy, ze posadzone podczas tej akcji drzewa i krzewy mogą skompensować do 75 ton CO2, ale w skali 100 lat. To oczywiście cenny wkład w ochronę środowiska i klimatu, ale trzeba działać znacznie aktywniej– dodaje.

Sadzonki drzew zostały sfinansowane przez Powiat Wielicki w ramach Projektu Zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005 w celu realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej „#drzewodlaklimatu”, która jest częścią akcji I Małopolski Dzień dla Klimatu. – Mieszkańcy powiatu wielickiego udowodnili swoją obecnością i zaangażowaniem, że nie są obojętni wobec zmian klimatu. Ta akcja pokazała, że wspólnymi siłami potrafimy zdziałać wiele dobrego dla naszego środowiska. Mam nadzieję, że to wydarzenie zapoczątkuje wśród nas kolejne dobre praktyki. – mówi Jolanta Wiśniewska, Doradca ds. klimatu i środowiska w powiecie wielickim.

Dla dobra klimatu

Akcja CSR zorganizowana została w ramach współpracy międzysektorowej. Jej partnerem była Fundacja Aeris Futuro, która od 2005 roku propaguje ideę sadzenia drzew w ramach programu „Czas na Las”, który ma za zadanie offsetować emisje CO2. Fundacja zasadziła wraz z firmami, instytucjami, szkołami już 1,68 mln sztuk. Kopalnia podjęła się zorganizowania akcji, zapewniając zielone tereny, na których posadzono drzewa i krzewy.