Blisko 100 pracowników Kopalni Soli „Wieliczka” uczestniczyło w podziemnej Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo odprawiono w Wielki Piątek 100 m pod ziemią w pochylni Barącza. Modlitwie przewodniczył proboszcz parafii p.w. św. Klemensa w Wieliczce ks. Wojciech Olszowski.

W pochylni Barącza

Przyszli o poranku 15 kwietnia – w skupieniu, odświętnie ubrani, wielu w galowych mundurach. Wieliccy górnicy wreszcie, po trzyletniej spowodowanej pandemią przerwie, mogli spotkać się na wspólnej wielkopiątkowej modlitwie. Przyszli do pochylni Barącza, by razem z Chrystusem wędrować od stacji do stacji, rozmyślając nad kolejnymi etapami Jego Męki. Towarzyszące kolejnym stacjom rozważania przygotowali górnicy. Refleksja nad wydarzeniami Wielkiego Piątku mieszała się z radością z nadchodzącej Wielkanocy.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończyło się błogosławieństwem w kaplicy św. Kingi. Zebranym świąteczne życzenia złożył Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak.

Górnicza Golgota

Wedle zwyczaju w Wielki Piątek w kopalni nie prowadzono cięższych robót, np. strzałowych. Ograniczano się wyłącznie do niezbędnych prac podtrzymujących wydobycie. Droga Krzyżowa w zabytkowej kopalni to dzieło współczesnych wielickich górników-rzeźbiarzy: Piotra Starowicza, Pawła Janowskiego i Jacka Talapki. Powstała w roku 2010. Pieczołowicie wyrzeźbiona w solnym ociosie tablica informuje: „Janowi Pawłowi II Wielkiemu w V rocznicę odejścia do Domu Ojca stacje Drogi Krzyżowej – Golgotę Wielickich Górników ofiarowują pracownicy Kopalni Soli Wieliczka…”.

Stacje Męki Pańskiej wykonano z drewna lipowego. W każdą z nich górnicy wmontowali relikwię – kamień pochodzący z Ziemi Świętej, z Golgoty. Podziemna Golgota wiedzie wiernych od słonego jeziora w komorze Barącza w górę, pochylnią również dedykowaną Erazmowi Barączowi. Stąd uczestnicy Drodzy Krzyżowej schodzą po solnych stopniach wprost do kaplicy św. Kingi na chwilę modlitwy przy pomniku św. Jana Pawła II.