Kopalnia Soli „Wieliczka” – jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji Polski pochwalić się może dobrym 2019 rokiem, zarówno w zakresie liczby odwiedzających, jak i prowadzonych działań górniczych.

Goście z całego świata

W 2019 roku Kopalnię Soli „Wieliczka” odwiedziło ponad 1 863 tys. gości, był to kolejny rekordowy rok w historii. Kopalnia cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem Polaków, ale również gości z zagranicy, spośród których w 2019 najliczniej przyjeżdżali Brytyjczycy (154 tys.), Włosi (87 tys.), Hiszpanie (84 tys.), Niemcy (79 tys.) i Francuzi (75 tys.). W całym 2019 roku solnymi szlakami wędrowało o 7 % turystów więcej niż rok wcześniej (o 116 tys. osób więcej).

Niecodzienne wydarzenia, uzdrowiskowe kuracje

Wyjątkowe wydarzenia i realizacje, naukowe spotkania czy festiwale, wreszcie akcje społeczne to już w podziemnej Wieliczce codzienność. Uniwersalność wielickich komór sprawia, ze raz są miejscem koncertu noworocznego czy muzyki klasycznej, drugi plenerem filmowym, a innym razem bokserskim ringiem czy oprawą eleganckiego balu. W 2019 roku w wielickich podziemiach odbyło się w sumie ponad 300 różnorodnych imprez i wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 11 tys. osób.

W oddaleniu od turystycznych szlaków, z dobroczynnej mocy soli korzystają kuracjusze. Uzdrowisko Kopalni Soli „Wieliczka” w roku ubiegłym przyjęło ponad 6,3 tys. kuracjuszy (pobyty lecznicze, leczenie uzdrowiskowe, programy profilaktyczne). Zdrowie w podziemiach zabytkowej kopalni odzyskiwali nie tylko Polacy, ale także m.in. pacjenci z Chin, Kanady, Szwajcarii, Izraela, Ukrainy. Rosnącym zainteresowaniem cieszy się tężnia solankowa, którą w minionym roku odwiedziło ponad 234,3 tys. osób. Nad bezpieczeństwem i ruchu turystycznego, i wszelkich innych form pobytu, w podziemiach nieustannie czuwają górnicy.

Nowe projekty

2019 był czasem intensywnych robót zabezpieczających. Mają one na celu bezpieczne funkcjonowanie obiektu obecnie i w przyszłości, zapobieganie zagrożeniom naturalnym i niwelowanie skutków wielowiekowej eksploatacji. Górnicy zabezpieczali aż 12 zabytkowych komór, przebudowali 3,2 km zabytkowych chodników.

Z jednej strony kontynuowane były prace górnicze, z drugiej projektowane kolejne wieloletnie inwestycje, szczególnie te związane z górniczymi szybami Kościuszko, Kinga i Daniłowicz. Główne działania ukierunkowane były na aktualizację analiz i dokumentacji związanych z szybami, planowanie szeregu inwestycji związanych m.in. z przenoszeniem infrastruktury technicznej z szybu Kościuszko, przebudową tego szybu oraz montażem w nim wyciągu szybowego, a także budową Centrum Logistycznego.

Najwięcej prac kopalnia prowadzi na poziomach II, III i IV. Wśród zabezpieczanych w 2019 roku wyrobisk były zarówno te znajdujące się poza turystycznymi szlakami, jak i komory Trasy Turystycznej, Muzeum Żup Krakowskich i rejonu Grot Kryształowych. Materiały zabezpieczające służące do wzmocnienia przestrzeni wyrobisk (kotwy, drewno) stosowano m.in. w komorach Pieskowa Skała, Russeger VI, Geramb, Freitag, Saulenfels. Zakończyło się m.in. zabezpieczenie komór Baum.

W ramach minimalizowania zagrożenia zawałowego podsadzono 42 tys. mᶟ pustek w 36 wyrobiskach. Z kolei prace iniekcyjne, czyli doszczelniające górotwór mieszaninami iłowo-centowymi celem ochrony przed dopływem wody, koncentrowały się m.in. w rejonie Kloski-Colloredo, a także na IX poziomie, najgłębszym w kopalni, którego zabezpieczenie zakończono.

Prowadzone były bieżące naprawy i remonty w infrastrukturze szybowej, modernizacje infrastruktury elektrycznej, energomechanicznej i łącznościowej np. wymiana głównych transformatorów, nowy system ogólnozakładowej łączności telefonicznej, modernizacja stacji wentylatorów przy szybie Wilson, modernizacja rurociągów transportujących solankę czy budowa nowej sieci sprężonego powietrza. Na poziomie IV przedłużono trasę podziemnej kolejki (transportującej materiały do prac) o kolejne 400 m, a także uruchomiono nową wysypkę urobku (wyrobisko gdzie składuje się materiał z przebudów). Zaktualizowano cyfrowy model przewietrzania wyrobisk, wykonano analizę geomechaniczną rejonu na zachód od szybu św. Kingi wraz z filarem szybu Kościuszki, skaningowi laserowemu poddano zespół komór Ksawer, Schmidt, Leopold Górny, Leopold Dolny, Hrdina i Wojciech.

Nie tylko podziemia…

2019 upłynął także pod znakiem prac projektowych związanych z infrastrukturą powierzchniową, służących m.in. dostosowaniu kopalni do potrzeb wzrastającego ruchu turystycznego i rosnących wymogów bezpieczeństwa. Zakończyło się projektowanie wielu inwestycji, takich jak: budowa nowoczesnego Centrum Obsługi Turystów, zagospodarowania terenu tężni solankowej czy ten dot. budowy bezpiecznych parkingów na obrzeżach Parku św. Kingi. Był to rok, w którym wielokrotnie doceniono kopalnię, m.in. za działania propracownicze, prośrodowiskowe i górnicze. Wśród wyróżnień widnieją m.in. nagroda „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, statuetka ekoLidera i wyróżnienie „Zabytek Zadbany”.

Obrazek artykułu Podsumowanie roku 2019