Praca

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

Kopalnia Soli „Wieliczka” to firma, która kontynuuje dorobek dziesiątków pokoleń górników, jest obiektem górniczym czynnym nieprzerwanie od średniowiecza. Naszym najważniejszym celem działania jest zachowanie i udostępnianie społeczeństwu unikalnego pomnika historii i kultury Narodu Polskiego, zabytku światowego dziedzictwa, który jako jeden z pierwszych dwunastu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Osoby zainteresowane pracą w Kopalni Soli Wieliczka S.A. prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres praca@kopalnia.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Przesyłając dokumenty aplikacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka.
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w  Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka  nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez email: iod.sa@kopalnia.pl  :  
  3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji, na podstawie :

-  art. 6 ust. 1 lit. b RODO ( podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),  lub

-  art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( zgody )  w zakresie udziału w procesie rekrutacji przyszłych

4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą : 

- firmy z branży IT  w zakresie obsługi informatycznej jako podmioty  przetwarzające.

5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

- Do miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji  lub

- Do okresu roku w wypadku wyrażenia zgody na udział w procesie  rekrutacji przyszłych.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa

a)  prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

f) prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest  dobrowolne, jednak bez ich podania w dokumentach aplikacyjnych nie jest możliwe wzięciu udziału w procesie rekrutacyjnym.

9. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Biuletyn Informacji Publicznej