Praca

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

Kopalnia Soli „Wieliczka” to firma, która kontynuuje dorobek dziesiątków pokoleń górników, jest obiektem górniczym czynnym nieprzerwanie od średniowiecza. Naszym najważniejszym celem działania jest zachowanie i udostępnianie społeczeństwu unikalnego pomnika historii i kultury Narodu Polskiego, zabytku światowego dziedzictwa, który jako jeden z pierwszych dwunastu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Osoby zainteresowane pracą w Kopalni Soli Wieliczka S.A. prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres praca@kopalnia.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Przesyłając dokumenty aplikacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.


Specjalista ds. controllingu

KSW/BS/1100/04/2019

 Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Współudział w przygotowywaniu budżetu oraz prognoz finansowych,
 • Koordynacja i nadzorowanie wykonania budżetu
 • Wsparcie Działu Księgowości w procesie rachunkowego zamknięcia miesiąca, roku
 • Sporządzanie cyklicznych oraz ad hoc raportów i analiz na potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz zarządu
 • Administrowanie systemem controllingowym (BI)
 • Udział w opracowywaniu strategii, planów rozwoju oraz wybranych projektów inwestycyjnych

 Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (Controlling, Finanse, Rachunkowość lub pokrewne)
 • Znajomości rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Biegłej znajomości pakietu MS Office (szczególnie Excel - warunek konieczny)
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności  analizy i interpretacji danych, wyciągania na ich podstawie wniosków, przygotowania rekomendacji
 • Chęci nauki, samodzielności i zaangażowania

 Możemy Tobie zaoferować:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Motywacyjny system wynagrodzeń (wynagrodzenie + premia miesięczna)
 • Pracę w młodym, zgranym zespole w Dziale Controllingu
 • Możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (karta Multisport, dodatkowe ubezpieczenie na życie, pracowniczy program emerytalny oraz inne świadczenia z ZFŚS)
 • Możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
 • Możliwość udziału w firmowych spotkaniach integracyjnych
 • Ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie o stabilnej pozycji

 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) klikając na poniższy link do formularza lub wysyłając email wraz z zaznaczonym w tytule numerem referencyjnym do dnia 28 lutego 2019 r. na adres praca@kopalnia.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.


Specjalista ds. ładu korporacyjnego

KSW/BS/1100/03/2019

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • projektowanie i opiniowanie procedur, regulaminów oraz pełnomocnictw;
 • projektowanie uchwał oraz protokołów organów Spółki;
 • wsparcie w przygotowywaniu wewnętrznych aktów normatywnych (polityki, procedury, instrukcje, inne) w zakresie rozwoju korporacyjnego oraz opiniowanie regulacji wewnętrznych pod kątem ich zgodności;
 • przygotowywanie materiałów dla organów Spółki i ich administrowanie zgodnie z ładem korporacyjnym w Spółce,
 • Dbanie o ład korporacyjny w Spółce;
 • Doradztwo korporacyjne i obsługa organów Spółki.

 Od kandydata oczekujemy:

 • preferowane wykształcenie wyższe prawnicze
 • min. dwuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • dobrej znajomości kodeksu spółek handlowych, prawa handlowego oraz cywilnego
 • umiejętność konstruowania uchwał, protokołów, procedur oraz regulaminów;
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy pod presją czasu
 • skrupulatności i dokładności,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • umiejętności pracy w zespole, zdolności komunikacyjnych,
 • umiejętności współpracy na różnych szczeblach organizacji o różnych profilach działalności,
 • doświadczenia we współpracy z Zarządem, Radą Nadzorczą w ramach Grupy Kapitałowej,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń (wynagrodzenie + premia miesięczna)
 • możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (karta Multisport, dodatkowe ubezpieczenie na życie, pracowniczy program emerytalny oraz inne świadczenia z ZFŚS)
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
 • możliwość udziału w firmowych spotkaniach integracyjnych
 • ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie o stabilnej pozycji

 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) klikając na poniższy link do formularza lub wysyłając email wraz z zaznaczonym w tytule numerem referencyjnym do dnia 28 lutego 2019 r. na adres praca@kopalnia.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.


Specjalista ds. płac

KSW/BS/HR/1100/01/2019

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • zapewnienie prawidłowego, sprawnego, terminowego naliczania i rozliczania wynagrodzeń,
 • rozliczanie i monitorowanie m. in. składek do ZUS, podatku dochodowego, rozliczenia z US,
 • obsługa programu Płatnik,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań, raportów oraz informacji statystycznych.

 Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego,
 • doświadczenia i praktycznej znajomość przepisów z zakresu wykonywanych zadań,
 • obsługi programu Płatnik,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (MS Word, MS Excel),
 • zdolności komunikacyjnych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności współpracy z ludźmi na różnych szczeblach organizacji,
 • zorientowania na klienta wewnętrznego,
 • zaangażowania i samodzielności,
 • umiejętności pracy w zespole.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń (wynagrodzenie + premia miesięczna)
 • możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (karta Multisport, dodatkowe ubezpieczenie na życie, pracowniczy program emerytalny oraz inne świadczenia z ZFŚS)
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
 • możliwość udziału w firmowych spotkaniach integracyjnych

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV wraz z zaznaczonym w tytule numerem referencyjnym do dnia 28 lutego 2019 r. na adres praca@kopalnia.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.


młodszy wartownik - konwojent

(umowa na zastępstwo)

KSW/BS/1100/14/2018

 Zakres zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku reguluje m.in. ustawa o ochronie osób i mienia oraz rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

 Od kandydata oczekujemy:

 • posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej - wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • posiadanie dopuszczenia do pracy z bronią;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe;
 • wykształcenie min. Zawodowe;
 • znajomość przepisów o ochronie osób i mienia;
 • znajomości języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w stopniu podstawowym;
 • wysoka kultura osobista, rzetelność i staranność w wykonywaniu obowiązków;
 • sprawność fizyczna, dyspozycyjność;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo
 • motywacyjny system wynagrodzeń (wynagrodzenie + premia miesięczna)
 • możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (karta Multisport, dodatkowe ubezpieczenie na życie, pracowniczy program emerytalny oraz inne świadczenia z ZFŚS)
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
 • możliwość udziału w firmowych spotkaniach integracyjnych

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV wraz z zaznaczonym w tytule numerem referencyjnym do dnia 28 lutego 2019 r. na adres praca@kopalnia.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w  Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka  nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez email: iod.sa@kopalnia.pl  :  
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji, na podstawie :

-  art. 6 ust. 1 lit. b RODO ( podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),  lub

-  art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( zgody )  w zakresie udziału w procesie rekrutacji przyszłych

4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą : 

- firmy z branży IT  w zakresie obsługi informatycznej portalu  https://www.kopalniawieliczka.eu  jako podmioty  przetwarzające.

5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

- Do miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji  lub

- Do okresu roku w wypadku wyrażenia zgody na udział w procesie  rekrutacji przyszłych.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa

a)  prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

f) prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest  dobrowolne, jednak bez ich podania w dokumentach aplikacyjnych nie jest możliwe wzięciu udziału w procesie rekrutacyjnym.

9. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Biuletyn Informacji Publicznej