Aktualności - Najnowsze

2019-01-03

– To ważny rok dla kopalni. Był to czas uzyskiwania akceptacji dla przygotowanego w 2017 dokumentu: Aktualizacja „Programu całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka” w ramach likwidacji części Kopalni Soli „Wieliczka” oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka”, wchodzących w skład Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.” – na lata 2014 – 2020” wraz z przedłużeniem na lata 2021-2027. To dokument opracowany przez naszą górniczą kadrę, posiadający pozytywną opinię konserwatorską i ekspertów z zakresu górnictwa.Biuletyn Informacji Publicznej