Aktualności - Najnowsze

2017-01-04

Wielicka kopalnia to miejsce gdzie spotyka się ludzi wielu zawodów i specjalno­ści. Zabezpieczają wyrobiska górnicze, prowadzą prace utrzymaniowe, kontrol­ne, modernizacyjne, inwestycyjne. Realizacja szeregu pracochłonnych oraz kosz­townych zadań możliwa jest dzięki wsparciu Skarbu Państwa, dotacjom z Narodo­wego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także środkom własnym.


2016-01-16

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest obecnie w najlepszych latach swego rozwoju. Nie tylko jako atrakcja turystyczna i uzdrowisko, ale również jako przedsiębiorstwo górnicze, które prowadzi szereg działań zabezpieczających i chroniących bezcenny zabytek...Biuletyn Informacji Publicznej