Aktualności - Najnowsze

2018-12-24

Ponad 600 osób modliło się 24 grudnia w kaplicy św. Kingi. Podziemna Pasterka w Kopalni Soli „Wieliczka” tradycyjnie odprawiana jest w wigilijny poranek – górnicy z Wieliczki jako pierwsi w Polsce witają nowonarodzonego Jezusa.


2018-11-29

Kopalnia Soli „Wieliczka” otrzymała „Skarbnika”, nagrodę przyznawaną przez Fundację „Bezpieczne Górnictwo” oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Wyróżnienie trafiło do kopalni w uznaniu jej szczególnych osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych i ruchu turystycznego oraz krzewienia tradycji i kultury górniczej, a także ochrony i propagowania dziedzictwa industrialnego.Biuletyn Informacji Publicznej