Aktualności - Najnowsze

2018-11-29

Kopalnia Soli „Wieliczka” otrzymała „Skarbnika”, nagrodę przyznawaną przez Fundację „Bezpieczne Górnictwo” oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Wyróżnienie trafiło do kopalni w uznaniu jej szczególnych osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych i ruchu turystycznego oraz krzewienia tradycji i kultury górniczej, a także ochrony i propagowania dziedzictwa industrialnego.


2018-07-23

Dokładnie od 1000 dni w wielickiej kopalni nie zdarzył się wypadek. – To ponad 2,5 roku bezpiecznej pracy – podsumowuje Zbigniew Zarębski, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Wynik cieszy i mobilizuje tym bardziej, że górniczy zawód wiąże się z trudem oraz wyzwaniami, które rzuca nam natura. BHP jest przede wszystkim kwestią ludzkiego zdrowia oraz życia. Kwestią odpowiedzialności pracodawcy i pracowników – podkreśla Prezes Zarębski.Biuletyn Informacji Publicznej