Wieliccy górnicy zawsze byli bardzo związani z Janem Pawłem II. Pielgrzymowali do niego do Watykanu, stawiali się w galowych mundurach na krakowskich Błoniach, nie mogło ich też zabraknąć na Placu św. Piotra w roku 2005, gdy cały świat żegnał wielkiego Polaka i wielkiego Papieża. Wiele miejsc w zabytkowej kopalni przypomina o Janie Pawle II, jego pontyfikacie i świętości.

Karol Wojtyła zwiedzał kopalnię w roku 1930 i 1936. Był wtedy uczniem. Wieliczkę odwiedzał potem jako kardynał (1971). Górnicy bardzo czekali na wizytę papieską, jakkolwiek Janowi Pawłowi II nie było więcej dane zobaczyć solnego zabytku.

W soli wykuty

Na głębokości 101 m, w najwspanialszej z wielickich kaplic – kaplicy św. Kingi, górnicy-rzeźbiarze uczcili Ojca Świętego pomnikiem. Stanisław Anioł, Piotr Starowicz i Paweł Janowski wykuli Papieża z soli według projektu Czesława Dźwigaja, profesora krakowskiej ASP. Pracowali od lipca do grudnia 1999 roku. Wtedy, w 99. była duża szansa, że Jan Paweł II zmieni nieco plan pielgrzymki, wszak często zwykł to czynić, i w drodze ze Starego Sącza zatrzyma się na chwilę w Wieliczce. Stało się inaczej. Ojca Świętego zmogła choroba i nie miał nawet dość sił, by odprawić mszę na Błoniach.

Gdy na Barbórkę kardynał Franciszek Macharski poświęcał solny pomnik, zauważył z uznaniem: „wierny i naturalny”. A tylko sami rzeźbiarze wiedzą, że uchwycić podobieństwo nie było łatwo. Chodziło wszak o oblicze pełne ciepła, dobroci, świętości, doskonale znane wszystkim Polakom.

Krzyż, chodnik, relikwie

W 25. rocznicę pontyfikatu na Placu św. Piotra górnicy ustawili krzyż wzorowany na papieskim pastorale. Górnik-rzeźbiarz Stanisław Anioł połączył w nim sól pochodzącą ze wszystkich polskich kopalń. Postać Chrystusa wykonał z soli spizowej – jednorodnej, która symbolicznie zespoliła fragmenty krzyża wykute w niejednorodnych solach zielonych. W podstawę krzyża wmontowano kamień z Golgoty. Papież pobłogosławił solny krzyż 19 maja. Pastorał umieszczono w ołtarzu kaplicy św. Kingi, w Watykanie pozostała jego kopia.

„Wdzięczni za wezwanie Ducha Świętego. Ku odnowieniu oblicza Ziemi – tej Ziemi przez Jana Pawła II, Papieża Polaka, tę tablicę poświęcają jego pamięci członkowie NSZZ „Solidarność” przy tej kopalni. AD 2005 wrzesień 10” – słowa te widnieją w kopalnianym chodniku nazwanym imieniem Ojca Świętego. Solna tablica, dzieło Stanisława Anioła, uczciła 25. rocznicę powstania Solidarności. Chodnik Jana Pawła II łączy kaplicę św. Kingi z górną częścią komory Stanisława Staszica.

Papieski ślad znajdziemy również w kaplicy św. Jana. Jeden z witraży zaprojektowanych przez Jacka Białoskórskiego przedstawia Jana Pawła II. Szczególnie cenne i bliskie górniczym sercom są relikwie krwi Ojca Świętego. Umieścił je w kaplicy św. Kingi ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Uroczystość odbyła się podczas mszy barbórkowej w roku 2011.

Koniec jest początkiem

2 kwietnia 2005 roku świat wstrzymał oddech. Nadeszło, co nadejść musiało i Wielki Pielgrzym udał się do Domu Ojca. 5 kwietnia wieliccy górnicy zgromadzili się w kaplicy św. Kingi na uroczystej mszy za duszę Ojca Świętego Jana Pawła II. 13 kwietnia oddali hołd Papieżowi Polakowi w bazylice św. Piotra.

2 kwietnia 2010 roku, w Wielki Piątek kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił podziemną Drogę Krzyżową. Wyrzeźbione w lipowym drewnie stacje Męki Pańskiej to dar górników na 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Wielicka Golgota ma przypominać, że droga do świętości często wiedzie przez cierpienie. Osiąganie świętości to praca tak ciężka, jak trud górnika, lecz wystarczy ufać Bogu, by podnieść się z każdego upadku jako lepszy człowiek. Nie wolno buntować się przeciw woli Najwyższego, choćby oznaczała ból. W ostatni w swym życiu Wielki Piątek Papież Polak nie mógł już przewodniczyć Drodze Krzyżowej w Koloseum, jednak ani na moment nie wypuścił z dłoni krzyża, ucząc o zaufaniu bez granic, zaufaniu w życiu, cierpieniu i umieraniu.

„Słynny jest nie tylko w Polsce wielicki „Skarb Solny” związany przez historię z osobą Błogosławionej Kingi” – pisał Jan Paweł II do kardynała Macharskiego w grudniu 1990 roku. Papież błogosławił wieliczanom z okazji jubileuszu 700-lecia istnienia górniczego wolnego miasta. Jedna z najpiękniejszych alei Wieliczki nosi imię Jana Pawła II i łączy szyb Mikołaja Daniłowicza z centrum miasta.