Delegacje z Kopalni Soli „Wieliczka” uczciły Niezłomnych. 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, złożyły kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym wieliczan poległych za Ojczyznę.

Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. reprezentowali prezes Paweł Nowak i członek zarządu ds. technicznych Jarosław Malik oraz dyrektorzy Damian Konieczny i Tomasz Broniowski. W imieniu pracowników Kopalni Soli „Wieliczka” Wsparcie hołd Wyklętym oddali członek zarządu Jan Ziobro i dyrektor Marek Burda, a Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka prezes Michał Roehlich. NSZZ „Solidarność” przy wielickiej kopalni reprezentował jej przewodniczący Adam Gawlik.

W styczniu 1945 roku gen. Leopold Okulicki rozwiązał Armię Krajową (AK). Swoim podkomendnym polecił jednak działać wedle sumienia. Wielu broni nie złożyło, nie godząc się na Polskę uzależnioną od ZSRR. Żołnierze zbrojnego podziemia wiedzieli, że czeka ich ciężki los. Komunistyczne władze tępiły ruch oporu z całą nieludzką stanowczością i okrucieństwem sowieckiego aparatu bezpieczeństwa.

Szarganie reputacji. Egzekucje. Bezimienne groby. Stąd Żołnierze Wyklęci, choć w istocie po pierwsze Niezłomni. 1 marca 1951 roku rozstrzelano ppłk. Łukasza Cieplińskiego, ostatniego komendanta zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). Łukasz Ciepliński, Danuta Siedzikówna „Inka”, Witold Pilecki i tysiące innych ofiar komunistycznych rządów odzyskało w wolnej Polsce należne im miejsce.