Mając świadomość wartości jaką stanowią dla firmy jej pracownicy, kopalnia  o ten obszar odpowiedzialności dba szczególnie.  

Kiedy w Wieliczce mówimy i piszemy „górnicy” – mamy na myśli społeczność, jaką tworzą ludzie zawodowo związani z kopalnią. Kadra zabytku to kilkusetosobowa załoga dołowa i powierzchniowa, pracownicy administracyjni, usług, służby zdrowia i zakładu mechanicznego, przewodnicy…   

Bez nieustannego zaangażowania pracowników  kopalnia  nie pełniłaby tak znaczącej roli, jaką ma dzisiaj. Dzięki ich dbałości o to wyjątkowe miejsce kopalnia bezpiecznie funkcjonuje, dynamicznie się rozwija  i szczyci sławą docierającą do najdalszych zakątków Ziemi.   

 
Atrakcyjne miejsce pracy 

Najważniejsze aspekty odpowiedzialności kopalni wobec zatrudnionych w solnym przedsiębiorstwie to: 

  • budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich  
  • bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy  
  • ochrona socjalna 
  • rozwój i doskonalenie kadry  

2/3 kadry kopalni stanowią mieszkańcy miasta i gminy Wieliczka, powiatu wielickiego. To w dużej mierze potomkowie górniczych rodzin i osoby, które związały z zabytkiem całe swe życie zawodowe.   

Wyrazem atrakcyjności kopalni jest nie tylko stabilność zatrudnienia, ale i niski poziom fluktuacji4%. Pracownicy cenią sobie bliskość miejsca zatrudnienia, prestiż zawodu, który wykonują, bezpieczeństwo, górniczą kulturą i tradycje, dobre relacje.  

Kopalnia dba, aby warunki pracy były zgodne z przepisami prawa i obowiązującymi standardami. Zasady wynagradzania określają Regulamin Pracy i Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.   

W spółkach funkcjonuje przejrzysty system wynagradzania, wdrożony został system motywacyjny, który mobilizuje, premiuje wyniki i zaangażowanie pracowników. Kopalnia umożliwia pracownikom dokształcanie m.in. poprzez dofinansowanie studiów, a także szkoleń podnoszących kwalifikacje.   

Kopalnia prowadzi w szerszym niż wymagane minimum zakresie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.  Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce wdrożyła Pracowniczy Program Emerytalny, w ślad za spółką akcyjną nią poszły jej spółki zależne.  

W trosce o zdrowie pracowników i ich rodzin  spółki kopalni współfinansują załodze dodatkową opiekę medyczną.  
 

Dialog i komunikacja 

Solne przedsiębiorstwo stawia na dialog społeczny.  

W kopalni funkcjonują związki zawodowe, działają Społeczni Inspektorzy Pracy, propracownicze inicjatywy wspiera też Rada pracowników.  Za osiągnięcia w dziedzinie współpracy była wielokrotnie nagrodzona: jej relacje ze związkami zawodowymi uznano za modelowe, doceniając dobre praktyki w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy na rzecz pracowników. 

Doskonaleniu relacji wewnątrzfirmowych służy szereg propracowniczych inicjatyw i narzędzi komunikacji. Obok wewnętrznej platformy intranetowej o życiu grupy kapitałowej opowiada wydawany od 2002 roku firmowy magazyn „Solanka”. Zyskał rzesze czytelników w całym regionie.  

 Integracji i nawiązywaniu przyjacielskich relacji sprzyjają eventy wewnętrzne i akcje społeczne, kultywowanie tradycji i świat górniczych, szkolenia i wydarzenia dla górników z rodzinami. 


Bezpieczeństwo priorytetem 

Z uwagi na górniczy charakter działalności bezpieczeństwo ludzi  w tym pracowników, jest dla kopalni kluczowe. Traktowane jest ono szerzej – w kontekście odpowiedzialności za każdą osobę przebywającą na terenie zakładu górniczego: turystów, gości, kuracjuszy, współpracowników i kontrahentów.  

Szczególną uwagę kopalnia przywiązuje do prewencji i edukacji w zakresie  bezpieczeństwa. Obowiązkowe szkolenia z pomocy przedmedycznej,  dedykowane i branżowe, wreszcie te z zakresu BHP, które cyklicznie przechodzą pracownicy etatowi, ci związani innymi formami zatrudnienia, a także z firm wykonujących prace i usługi na terenie obiektu. 

Solne przedsiębiorstwo zapewnia wszystkim pracującym bezpieczne warunki pracy i środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia. Szczególne procedury oraz reżim sanitarny wprowadzone zostały na czas pandemii. 

Co roku opracowywany jest Plan Zabezpieczenia, obowiązuje Dokument Bezpieczeństwa. Pracownicy otrzymują cotygodniową Wiadomość Bezpieczeństwa, omawiającą najważniejsze sprawy z tej dziedziny, a dodatkowym motywatorem jest licznik Dni bez wypadku.