Kiedyś „Barburka”, dziś zaś „Barbórka” to największe górnicze święto obchodzone we wszystkich polskich kopalniach – od węgla po sól. W tym roku górnicy Kopalni Soli „Wieliczka” św. Barbarę uczcili 3 grudnia.   

Zgodnie z tradycją

Przebieg barbórkowych uroczystości ustaliła tradycja. W podziemnej Wieliczce świętowanie rozpoczyna się modlitwą w kaplicy św. Kingi – górnicy dziękują za mijający rok i proszą o boską opiekę na kolejny. Mszy przewodniczył Nuncjusz Papieski w Polsce Jego Ekscelencja Arcybiskup Salvatore Pennacchio. – Jestem do głębi wzruszony mogąc celebrować mszę w tej podziemnej kaplicy jako ambasador kopalni – mówił. Tym tytułem uhonorowano go w trakcie uroczystej akademii w komorze Warszawa.

Akademia to ważne i podniosłe spotkanie, podczas którego zasłużonym pracownikom nadawane są odznaczenia – krzyże, medale, odznaki, szpady. W tym roku uhonorowano 60 osób. Tytuł Ambasadora Bezpieczeństwa Kopalni Soli „Wieliczka” otrzymał dr inż. Adam Mirek, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

List od prezydenta

List do górników wielickich z okazji ich święta wystosował m.in. Prezydent Andrzej Duda. Napisał w nim: – Z okazji Barbórki, pięknego polskiego święta jednoczącego górniczą brać, składam Państwu najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania i życzenia. Jestem pełen uznania dla Państwa osiągnięć. Kopalnia soli w Wieliczce zajmuje szczególne miejsce w historii, ale i we współczesności polskiego górnictwa. Jest ona wręcz symbolem wspaniałych chlubnych i fascynujących tradycji gwareckich. Sól od wieków była ogromnie pożądanym przez ludzi dobrem i ciągle pozostaje kwintesencją wszystkiego, co potrzebne jest człowiekowi do życia. (…) Tak jak krzyż na Giewoncie, to najwyżej umiejscowiony w naszym kraju symbol naszej narodowej i duchowej tożsamości, tak słynna kaplica św. Kingi jest takim symbolem promieniującym swoim przesłaniem z największych głębin polskiej ziemi. Nic dziwnego, że Polacy uznali Kopalnię Soli „Wieliczka” za jeden z 7 narodowych cudów, że jest to pomnik historii Polski i obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Składam wyrazy wielkiego uznania i serdeczne podziękowania wszystkim Państwu, że pielęgnują ten wielki skarb polskiej kultury i talentów cywilizacyjnych naszego narodu.

Jubilaci

Na Barbórce górników obowiązują mundury galowe, nie byłoby też świętowanie pełne bez górniczej orkiestry – a ta wielicka gra tak, że aż serce rośnie! Oficjalne barbórkowe obchody poprzedza spotkanie Jubilatów. Tegoroczne odbyło się 29 listopada. Barbórka Jubilatów jest świętem tych, którzy Kopalni Soli „Wieliczka” poświęcili długie lata pracy.

Obrazek artykułu Niech żyje nam górniczy stan!