Wyklęci, prześladowani i zapomniani na długie lata, lecz tak naprawdę Niezłomni – żołnierze, którzy walczyli o prawdziwie wolną Polskę. Ich pamięć czcimy 1 marca. W patriotycznej uroczystości Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. reprezentowali Prezes Zarządu Paweł Nowak, Członek Zarządu ds. Ekonomicznych Maciej Kowalcze i Dyrektor Biura Spółki Tomasz Broniowski. Nie zabrakło też delegacji z Kopalni Soli „Wieliczka” Wsparcie. Przy pomniku upamiętniającym poległych za Ojczyznę wieliczan kwiaty złożyli Członek Zarządu Jan Ziobro oraz Dyrektor ds. Technicznych Marek Burda.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono w roku 2010 z inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Do projektu ustawy dołączono uzasadnienie, w którym napisano, że święto to „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

fot. Powiat Wielicki