8 października po raz 15. wręczono ogólnopolskie „Lodołamacze”. Wśród nagrodzonych znalazła się wielicka kopalnia, która zyskała uznanie jurorów jako „Zdrowa Firma” (zajęła pierwsze miejsce w tej kategorii). Nagrodę odebrał podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka”. W spotkaniu laureatów wzięła udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, honorowa patronka konkursu. 

Czwarty “Lodołamacz” dla kopalni 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) oraz jej założycielka Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) co roku wyróżniają firmy społecznie odpowiedzialne, wrażliwe, kierujące się dobrem innych. Z grona „Lodołamaczy” regionalnych wybierani są przedsiębiorcy, których działalność jest wzorem w skali całego kraju. Dla Kopalni Soli „Wieliczka” to już czwarty „Lodołamacz”. Pierwsze dwa – regionalnego i krajowego otrzymała w roku 2017. Uhonorowano ją wtedy za udostępnienie najpiękniejszego fragmentu Trasy Turystycznej gościom niepełnosprawnym. Również w tym roku „Lodołamacz” regionalny stał się przepustką do nagrody ogólnopolskiej. 

Zaszczyt i zobowiązanie 

– „Lodołamacz” to wyjątkowa nagroda. Przypomina, że dobro drugiego człowieka powinno być jedną z najważniejszych wartości, również w działalności firm i przedsiębiorstw – podkreśla Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – W wielickiej kopalni odpowiedzialność i wrażliwość mają długą tradycją, są częścią górniczego etosu, bo praca pod ziemią od zawsze wymaga wzajemnego szacunku, zaufania, wzajemnej troski. Tegoroczny „Lodołamacz” jest dla nas zaszczytem, a także potwierdzeniem, że w staraniach o bezpieczeństwo i zdrowie załogi obraliśmy właściwy kierunek. „Lodołamacz” to również zobowiązanie do poszukiwania kolejnych rozwiązań, dzięki którym wielicka kopalnia będzie mogła pozostać „Zdrową Firmą” również w przyszłości. 

„Zdrowa Firma”, co to znaczy? 

„Lodołamacze” pokonują bariery, burzą mury, zwalczają stereotypy. Za punkt honoru stawiają sobie postępowanie uczciwe i odpowiedzialne. Troska o zdrowie pracowników nabrała w roku 2020 szczególnego znaczenia. Profilaktyka i wiedza to ważna broń w walce z pandemią COVID-19. 

– Bezpieczeństwo pracy jest podstawowym warunkiem funkcjonowania wielickiej kopalni – mówi Tomasz Broniowski, Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Prowadzimy roboty górnicze, ruch turystyczny oraz uzdrowiskowy. Jesteśmy odpowiedzialni za setki, a nawet tysiące osób. Przywiązujemy wiele uwagi nie tylko do przestrzegania przepisów BHP, ale też świadomości załogi – dla wielickich górników BHP to nie uciążliwość, lecz ochrona zdrowia i życia. Organizujemy i wspieramy akcje profilaktyczne, np. akcję honorowego krwiodawstwa, wprowadziliśmy pakiet medyczny, który gwarantuje naszym pracownikom szybki dostęp do specjalistów i badań. 

Kopalnia Soli „Wieliczka” od wieków stanowi ważny element lokalnego pejzażu. To jeden z największych pracodawców w powiecie wielickim. Kopalnia jest nie tylko źródłem utrzymania, ale również górniczej tożsamości.