Kopalnia Soli „Wieliczka” znalazła się w gronie laureatów konkursu „Górniczy Sukces Roku”. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa uhonorowała ją aż za dwa przedsięwzięcia. Wyróżnienia odebrał 12 lutego w Filharmonii Śląskiej Maciej Kowalcze, Członek Zarządu ds. Ekonomicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Uznanie jury w kategorii „Innowacyjność” zyskało górnicze zabezpieczenie północnego ociosu kaplicy św. Kingi wraz z wykonaniem monitoringu zabezpieczonego ociosu. Z kolei w kategorii „Ekologia” eksperci docenili ochronę powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Baum.

Kaplica św. Kingi uchodzi za najpiękniejszą spośród świątyń podziemnej Wieliczki. Jesienią 2021 roku ruszyły w niej prace zabezpieczające, których celem było ustabilizowanie północnego ociosu. Został on przytwierdzony za pomocą kotew do głębszych i mocniejszych struktur górotworu. Ścianę kaplicy zdobią unikatowe solne rzeźby i płaskorzeźby, stąd nad jej zabezpieczeniem czuwał interdyscyplinarny zespół składający się ze specjalistów z dziedziny górnictwa, konserwacji zabytków i dzieł sztuki oraz rzeźbiarzy, którzy zadbali o misterne zamaskowanie zabudowanych kotew.

Drugi z nagrodzonych projektów kopalnia realizowała od roku 2011. Roboty objęły zabezpieczenie pięciu komór Baum zlokalizowanych na poziomach II niższym i II wyższym oraz przebudowę podłużni Baum i poprzeczni Schmidt. Efekt prac chroni również bezcenny Rezerwat „Groty Kryształowe”. Projekt był współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.