Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło aż 8 dobrych praktyk Kopalni Soli „Wieliczka”. W jubileuszowym 20. wydaniu raportu znalazło się miejsce zarówno dla przedsięwzięć związanych z górnictwem, jak i tych na rzecz społeczności lokalnej.

Zdrowie

2021 upłynął pod znakiem pandemii – również w wielickiej kopalni, która z jednej strony kontynuowała sprawdzone rok wcześniej działania profilaktyczne, z drugiej zaś aktywnie włączyła się w poszukiwanie sposobów walki ze skutkami COVID-19. Do tego drugiego predestynowały ją unikalne zasoby, czyli podziemna baza lecznicza oraz niepowtarzalny mikroklimat górniczych wyrobisk. Nie bez znaczenia miała też wieloletnia praktyka w prowadzeniu rehabilitacji pulmonologicznej.

Ludzie

FOB doceniło dbałość kopalni o najwyższe standardy BHP – po raz kolejny na łamach publikacji odnotowano „Wiadomość Bezpieczeństwa”. Z uznaniem spotkały się też działania firmy na rzecz załogi, zatem program emerytalny, pakiet medyczny, świadczenia socjalne czy pomyślne starania o środki z Tarczy Finansowej. Z kolei w kategorii „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” do grupy wzorcowych praktyk trafiły: patriotyczny konkurs „Zaśpiewaj i Ty Niepodległej” oraz wieńczący go podziemny koncert galowy, barbórkowa akcja w przedszkolach czyli uwielbiany przez najmłodszych „Dzień Górnika”, charytatywny turniej piłki nożnej Salt Mine Cup.

Środowisko

Forum oceniło, że godna naśladowania jest dbałość kopalni o środowisko naturalne. W oczach autorów raportu na szczególne wyróżnienie zasłużyła modernizacja stacji wentylatorów głównych przy szybie Wilson. Uruchomiona w IV kwartale 2021 nowoczesna stacja podniosła bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego, wydatnie obniżyła poziom hałasu emitowanego przez urządzenia, a także zużycie energii elektrycznej. Kwestia ograniczania zużycia prądu to zresztą wieloletnia troska Kopalni Soli „Wieliczka” – optymalizacja w tym zakresie to kolejna dobra praktyka w raporcie za rok 2021. Tym razem mocno podkreślona została wymiana oświetlenia podziemnych wyrobisk na LED-owe, w ubiegłym roku m.in. w kaplicy św. Kingi.

Raport

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zestawia najlepsze działania firm w obszarze CSR z danego roku. To szczegółowy i rzetelny przegląd biznesu społecznie odpowiedzialnego. Jubileuszowa edycja publikacji zebrała 1677 różnych praktyk. Autorzy zrezygnowali z dotychczasowego podziału na przedsięwzięcia nowe oraz wieloletnie, stawiają tym razem przede wszystkim na ich inspirującą moc.