Kopalnia po raz kolejny znalazła się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało 17 kwietnia spis najlepszych przedsięwzięć CSR roku 2022. Wśród nich aż 8 zrealizowała wielicka kopalnia.

Kopalnia została doceniona za różnorodna działania – od dbałości o środowisko naturalne po zaangażowanie w promocję zdrowia i sportu. Z uznaniem redaktorów raportu spotkała się konsekwentna optymalizacja zużycia energii elektrycznej. LED-owe oświetlenie wyrobisk oraz budynków na powierzchni, zmodernizowana stacja wentylatorów głównych szybu Wilson to jednocześnie większe bezpieczeństwo kopalni i przebywających w niej osób, rozsądne gospodarowanie zasobami oraz oszczędności finansowe.

Rok 2022 przyniósł Europie wojnę. Kopalnia oraz jej pracownicy natychmiast włączyli się w pomoc walczącej Ukrainie. Zbiórka darów, Powiatowy Magazyn Pomocy, wolontariat, a nade wszystko schronienie dla uchodźców… Reakcja na niesprawiedliwość była w Wieliczce szybka i zdecydowana. W spisie dobrych praktyk roku 2022 znajdziemy również V edycję patriotycznego konkursu dla małopolskich uczniów „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!” oraz charytatywny turniej piłkarski Salt Mine Cup, który po pandemicznej przerwie wrócił do swej międzynarodowej formuły.

Do raportu FOB trafiła akcja sadzenia drzew „Zielone płuca dla Wieliczki”. Wiosną ubiegłego roku wieliczanie i pracownicy posadzili na należących do kopalni terenach 1000 drzew i krzewów. Pośród wzorcowych praktyk odnotowano I Bieg Żupny, skierowaną do przedszkolaków akcję profilaktyczną „Zdrowie na 5+” oraz podziemne treningi służb ratowniczych: GOPR-i i straży pożarnej. W 2022 ratownikom towarzyszyły również psy, które w zabytkowych wyrobiskach oswajały się ze specyficznymi kopalnianymi warunkami.

Raport podsumowujący dobre praktyki w roku 2022 zawiera 1705 przedsięwzięć zgłoszonych przez 272 firmy. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu uzmysławia i podkreśla, że każda firma stanowi element szerszego, bardziej skomplikowanego pejzażu. Przedsiębiorstwa mogą i powinny pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Kształtować je, inicjować oraz realizować przedsięwzięcia, dzięki którym świat, kawałek po kawałku, staje się lepszy, bezpieczniejszy, bardziej sprawiedliwy.