Zabytkowa kopalnia została laureatką branżowego konkursu organizowanego przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Jurorzy jednomyślnie za Górniczy Sukces Roku 2022 w kategorii „Ekologia” uznali zabezpieczenie zespołu komór Geramb i komory Fryderyk August. Zaszczytne wyróżnienie odebrał 6 lutego Jarosław Malik, Członek Zarządu ds. Technicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Konkursowa gala była częścią Górniczego Koncertu Noworocznego i odbyła się w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Kopalnię Soli „Wieliczka” uhonorowano za ochronę powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przez negatywnymi skutkami zawału komór Geramb i Fryderyk August. Zabezpieczenie tych znajdujących się na poziomie II niższym wyrobisk było pracochłonnym przedsięwzięciem. Roboty górnicze trwały od roku 2011 i polegały m.in. na wzmocnieniu górotworu metodami nieprzenoszącymi naprężeń na niżej leżące komory. Zastosowano kotwienie stropów i ociosów, użyto lekkich materiałów pęczniejących, górnicy zabudowali kaszty. Projekt zrealizowano ze wsparciem środków z NFOŚiGW.

W minionych latach GIPH nagradzała Kopalnię Soli „Wieliczka”: za likwidację kopalni otworowej w Baryczy (2014) oraz zabezpieczenie poziomu IX (2019). Konkurs „Górniczy Sukces Roku” promuje polski sektor górniczy oraz jest okazją do podzielenia się innowacyjnymi rozwiązaniami. Konkurs wspiera dobre praktyki służące bezpieczeństwu i ochronie środowiska naturalnego.