Kopalnia Soli „Wieliczka” dołączyła do grona ekoLiderów Małopolski. W tegorocznej edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyróżniono ją za zabezpieczenie „Wschodu”, czyli niezabytkowych wyrobisk znajdujących się na wschód od szybu Wilson. Nagrodę odebrał Jarosław Malik, Członek Zarządu ds. Technicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Nagroda za „Wschód”

Kapituła konkursu za „ekoPrzedsięwzięcie” 2019 roku uznała „Likwidację wschodniej części Kopalni Soli „Wieliczka” w celu ochrony powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału wyrobisk”.

Wschodni niezabytkowy rejon wielickiej kopalni to ponad 200 wyrobisk komorowych wraz z chodnikami (od poziomu II niższego, ok. 110 m głębokości, do poziomu VI, ok. 261 m). W tej części kopalni sól eksploatowano od lat 30. XX w. – po roku 1964 metodą ługowniczą. Górnicy na „Wschodzie” pozostawili łącznie ponad 1 mln mᶟ pustek.

Dekada ciężkiej pracy

Ze względu na specyfikę rejonu, m.in. znaczną odległość od szybu komunikacyjnego oraz roboty przygotowawcze, zabezpieczanie „Wschodu” trwało aż dekadę, Pustek nie można było pozostawić samym sobie, stanowiły bowiem potencjalne źródło zagrożenia zarówno dla kopalni (zagrożenie zawałowe oraz powiązane z nim wodne), jak i powierzchni (deformacje ciągłe i nieciągłe). W ubiegłym roku wykonaliśmy badania grawimetryczne oraz analizę geomechaniczną, które potwierdziły, że osiągnęliśmy zamierzony efekt ekologiczny. Górotwór w rejonie zabezpieczonych wyrobisk jest stabilny.

Początkowo kopalnia prace na „Wschodzie” prowadziła ze środków własnych, a od roku 2013 ze wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 86 mln zł, ok. 1/3 tej kwoty pochodziła z NFOŚiGW. – W ramach projektu zabezpieczyliśmy ponad 861 tys. mᶟ pustek (wśród nich 206 komór), w większości metodą podsadzki hydraulicznej, ale także mieszaninami uszczelniającymi oraz urobkiem skalnym – podsumowuje Jarosław Malik, Członek Zarządu ds. Technicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Do ekoLiderów 2019 trafiły czeki. Kopalnia otrzymała 20 tys. zł, które przeznaczy na unowocześnienie systemu gospodarki odpadami.

Obrazek artykułu Kopalnia ekoLiderem 2019