20 sierpnia w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim spotkali się eksperci, którzy rozmawiali m.in. o zdrowotnych skutkach pandemii koronawirusa. Na V Ogólnopolską Konferencję pt. „Rehabilitacja pulmonologiczna jako fundament w zakresie pomocy poszkodowanym przez COVID, smog i z innych powodów utraty wydolności organizmu” zaprosili Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu oraz Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Co po COVID-19?

COVID i co dalej? To ważkie pytanie skłoniło specjalistów z całej Polski, m.in. pulmonologów, zakaźników, fizjoterapeutów, dietetyków do udziału w konferencji – stacjonarnie w Krakowie, a także zdalnie. Eksperci wymienili się doświadczeniami z zakresu rehabilitacji pocovidowej. Rozmawiali m.in. o szczepieniach przeciw COVID-19, roli pulmonologów w powrocie do zdrowia pacjentów, którzy przeszli infekcję koronawirusem czy znaczeniu zdrowego odżywiania w procesie rekonwalescencji. Specjaliści podnieśli również palącą kwestię zanieczyszczonego powietrza. Środowisko, w którym funkcjonujemy, ma bowiem ogromny wpływ na nasze zdrowie, także w kontekście starcia ze skutkami COVID-19.

Piątkowa konferencja to ważny głos w dyskusji nad skuteczną rehabilitacją pacjentów pocovidowych. Wiele osób, które przeszyły infekcję wirusem SARS-CoV-2, wymaga kompleksowej opieki. Bywa, że potrzebne im wsparcie dotyczy nie tylko sfery medycznej, ale również socjalnej czy zawodowej.

Rehabilitacja pod ziemią

Zaangażowanie wielickiego Uzdrowiska w organizację konferencji jest nieprzypadkowe. Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” od końca ubiegłego roku z powodzeniem pomaga osobom zmagającym się z długofalowymi skutkami COVID-19. Rehabilitacja oddechowa połączona ze specyficznym podziemnym mikroklimatem pozwala wrócić do zdrowia, odzyskać  siły, dobrą kondycję i równowagę ducha nieraz mocno nadszarpniętą doświadczeniami związanymi z chorobą COVID-19. Walory podziemnej kuracji przybliżył uczestnikom konferencji dr n. med. Marek Koprowski. Dr Koprowski zauważył, że na tę chwilę już 1/3 kuracjuszy podziemnego sanatorium to pacjenci postcovidowi. Program rehabilitacji pulmonologicznej kopalnia opiera na najnowszych zdobyczach medycyny oraz wieloletnim doświadczeniu datującym się co najmniej od czasów prof. Mieczysława Skulimowskiego i jego unikatowego sanatorium alergologicznego (lata 60. XX w.).

W gronie specjalistów

W Krakowie – realnie i wirtualnie, obradowali przedstawiciele m.in. Szpitala w Jaroszowcu, wielickiego Uzdrowiska, Collegium Medicum, krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej, Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem, Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutycznego, Ministerstw: Zdrowia, Rozwoju oraz Rodziny i Polityki Społecznej. Ministerstwo Zdrowia objęło konferencję honorowym patronatem. Wydarzenie odbyło się m.in. pod auspicjami Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity i Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.