W dniach 15–17 września w Zamku Żupnym, podziemiach wielickiej kopalni i na zamku na Wawelu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Komitetu ds. Bezpieczeństwa Muzeów ICMS ICOM pt. „Bezpieczeństwo muzeów w miejscach poprzemysłowych”.

Jak chronić muzea?

W drugim dniu corocznego spotkania Komitetu do spraw bezpieczeństwa w komorze Jana Długosza zlokalizowanej w Muzeum Żup Krakowskich uczestnicy zapoznali się m.in. ze specyfiką ochrony wielickiej kopalni. Z uwagą słuchali o historii, zagrożeniach i działaniach podejmowanych w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Kopalni Soli „Wieliczka” – zakładu górniczego i obiektu turystycznego, a także bezpieczeństwa osób i mienia.

W konferencji z ramienia Kopalni Soli “Wieliczka” wziął udział m.in. Zarząd Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.: Prezes Paweł Nowak i Członkowie Maciej Kowalcze i Jarosław Malik, a także Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Paweł Ulmaniec i Dyrektor Biura Spółki Tomasz Broniowski.

Dzielimy się dobrymi praktykami

Zagrożenia górnicze i sposoby zabezpieczeń Kopalni Soli „Wieliczka” w wystąpieniu konferencyjnym przedstawili: Prezes Zarządu Paweł Nowak i Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Paweł Ulmaniec. O zagrożeniach cywilnych i mienia mówił Dyrektor Biura spółki Tomasz Broniowski.  Kwestie dbałości o eksponaty muzealne zaprezentowali, z ramienia Muzeum Żup Krakowskich, Dyrektor Jan Godłowski i z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Zbigniew Jawień.

Ochrona miejsc poprzemysłowych, zwłaszcza gdy znajdują się poniżej powierzchni ziemi, jest szczególnym wyzwaniem, dlatego tak ważne jest dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami, uświadamianie o randze bezpieczeństwa i wysiłkach wkładanych w jego utrzymanie i poprawę.

W trakcie trzydniowej konferencji nie zabrakło też wizyt studyjnych. Gości z kraju i zagranicy mieli m.in. możliwość zwiedzania Trasy Turystycznej kopalni, Zamku Żupnego, a ostatniego dnia konferencji Zamku na Wawelu.  

Wymagająca ochrona

W Polsce jest obecnie realizowanych ponad 100 inwestycji muzealnych, w tym wiele także na terenach postindustrialnych. Ochrona tego rodzaju muzeów jest szczególnie wymagająca ze względu na swoisty charakter tych miejsc, takich jak kopalnie, byłe fabryki wraz z otoczeniem, tereny pokolejowe, postoczniowe i inne. (…) Aby ochrona była skuteczna, należy zapewnić koordynację pracy wielu służb, a także w należyty sposób stosować w praktyce przepisy z różnych aktów prawnych. Dopiero wówczas obszar muzeum, pierwotnie służący zupełnie innym celom, znajdujące się na nim zabudowania, jego zbiory, a przede wszystkim pracownicy i publiczność, będą bezpieczni. (…) Życzę Państwu owocnych obrad i z niecierpliwością oczekuję na ich wyniki  – napisał Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w liście skierowanym do uczestników konferencji.