Zarząd i Pracownicy Kopalni Soli „Wieliczka” składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinom Górników, którzy 28 listopada zginęli w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie.

Poruszeni i zasmuceni modlimy się za dusze tragicznie Zmarłych i prosimy św. Barbarę o wsparcie dla ich pogrążonych w żałobie Najbliższych oraz Kolegów.

Solny krucyfiks wzorowany na papieskim pastorale