Najpóźniej do jesieni 2024 wielicka Państwowa Straż Pożarna będzie miała nową komendę. Na placu budowy 2 lipca wmurowano pod nową strażnicę kamień węgielny. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.: Prezes Zarządu Paweł Nowak, Członkowie Zarządu Jarosław Malik i Maciej Kowalcze oraz Dyrektorzy Damian Konieczny i Tomasz Broniowski.

Nowa remiza to dla PSP sprawa pilna. Aktualna siedziba – budynek w Parku św. Kingi pochodzi z lat 50. ubiegłego wieku. Położony z dala od głównych dróg powiatu, trudny do modernizacji nie spełnia już wymogów nowoczesnej komendy Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki wymianie gruntów między Kopalnią Soli „Wieliczka” a reprezentowanym przez starostę wielickiego Skarbem Państwa (akt notarialny podpisano w marcu 2019) strażacy otrzymają siedzibę na miarę XXI wieku (2199 m² powierzchni użytkowej).

Nowa komenda powstaje przy ulicy Powstania Styczniowego, w pobliżu drogi krajowej nr 94 oraz drogi wojewódzkiej 966. Budowa ruszyła na początku 2021 roku. 2 lipca pod aktem erekcyjnym swoje podpisy złożyli przedstawiciele kopalni, a także m.in. posłowie Urszula Rusecka i Rafał Bochenek oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.