„Dziedzictwo górnicze – dziedzictwo ludzkości”: tak brzmi przewodnie hasło II Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych ICMUM 2023. Specjaliści z całego świata spotkają się w dniach 22-25 maja w Wieliczce i Zabrzu.

Wieliczka i Zabrze

Eksperci będą rozmawiać m.in. o nowoczesnym udostępnianiu obiektów górniczych, o sposobach ich ochrony oraz wkładzie górnictwa w rozwój cywilizacji. Obrady zaplanowano 22-23 maja w Wieliczce, a 24-25 maja w Zabrzu. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, a współorganizatorami Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Konferencję patronatem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie specjalistów z całego świata

Do Wieliczki i Zabrza wybierają się światowej sławy specjaliści, eksperci w organizacji górniczej turystyki, badacze i akademicy zajmujący się ochroną podziemnego dziedzictwa. Jak dotąd swój udział zgłosiło ok. 150 osób. Uczestnicy ICMUM 2023 wysłuchają 63 referatów – wygłoszą je prelegenci z 5 kontynentów i 20 krajów. Swoje reprezentacje zgłosiły udostępnione do zwiedzania kopalnie oraz górnicze muzea 19 różnych surowców, regiony i historyczne centra górnicze, sieci i szlaki dziedzictwa górniczego, geologicznego, przemysłowego. Konferencji towarzyszy wystawa prezentująca ośrodki górnicze z 16 krajów.

Polski wkład w ochronę górniczego dziedzictwa

Podczas ICMUM 2023 mocny głos, jako prekursor ochrony górniczego dziedzictwa, będzie miała Polska. Pierwsze rozporządzenie Prezydenta RP o uznaniu historycznych kopalń za zabytki pochodzi z 1928 roku. O polskich dokonaniach na polu zabezpieczania bezcennych górniczych obiektów najlepiej świadczą cztery wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kopalnie: Wieliczka, Bochnia, Tarnowskie Góry oraz Krzemionki Opatowskie, a także inne kopalnie, muzea i skanseny udostępnione turystom.

Wybitni specjaliści, bezcenne zabytki

Komitety honorowy i naukowy ICMUM 2023 tworzą profesorowie polskich i zagranicznych  uczelni górniczych i technicznych, eksperci UNESCO, ICOM, ICOMOS i TICCIH oraz przewodniczący stowarzyszeń historii górnictwa z całego świata. Grono wybitnych specjalistów spotka się w wyjątkowych miejscach. Organizatorzy zaprosili uczestników do Kopalni Soli „Wieliczka” – do komór Jana Długosza (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka) i Kazanów (Trasa Turystyczna), do zabrzańskiej Kopalni Guido oraz Sztolni Królowa Luiza.

Strona Konferencji: https://www.icmum.pl/

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079893708333

Patroni medialni: TVP Historia, TVP Kraków, TVP Katowice, portal NetTg, Trybuna Górnicza, Wydawnictwo Gospodarcze