Wyróżnienie w kategorii „Ekologia” za rok 2019. Kapituła konkursu organizowanego przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową (GIPH) doceniła kopalnię m.in. za zabezpieczenie IX, najgłębszego poziomu kopalni oraz komory Gaisruck. Nagrodzone górnicze przedsięwzięcie to: 

  • ochrona kopalni, powierzchni oraz wód 
  • ochrona komory Gaisruck – zabytkowego wyrobiska z XVIII wieku 

Raport „Dobre praktyki. Odpowiedzialny Biznes w Polsce” 

W raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) kopalnia zadebiutowała w roku 2017. Przedsięwzięcia i projekty ekologiczne, edukacyjne, profilaktyczne, polityka personalna – solne przedsiębiorstwo co roku pojawia się na łamach raportu, publikując kolejne wzorcowe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. 

Górniczy Sukces Roku