Zabezpieczenie wschodniego rejonu kopalni zdobyło uznanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Za ten projekt uhonorowano zabytek tytułem EkoLidera 2019.  

Zabezpieczenie niezabytkowej wschodniej części wielickich podziemi to ochrona powierzchni oraz zasobów wód przed negatywnymi skutkami zawału wyrobisk.

ekoLider statuetka
ekoLider dyplom