Kopalnia Soli „Wieliczka” otrzyma na rok 2021 na prace zabezpieczające kwotę 85 mln zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa i stanowią tegoroczną część wsparcia publicznego, które udzielane jest na mocy przedłużonej do 2027 roku  ustawy o dotowaniu niektórych podmiotów (obowiązuje od 1.01.2021 r.). Ustawa zapewnia podziemnej Wieliczce finansowanie robót górniczych w perspektywie najbliższych 7 lat, w corocznych transzach po 85 mln zł (lata 2021-24) i  po 70 mln zł (lata 2025-27).

Środki na prace zabezpieczające

Na mocy umowy dotacyjnej kopalnia w tym roku otrzyma aż 85 mln zł. To ogromne wsparcie pozwoli jej kontynuować prace zabezpieczające – niezbędne, by skutecznie chronić bezcenny zabytek oraz leżące nad nim miasto. Kopalnia Soli „Wieliczka”, która już od ponad czterech dekad figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, wymaga szczególnej troski i uwagi.  Środki budżetowe w tej wysokości są dla kopalni w aktualnej sytuacji szczególnie ważne ze względu na utratę znacznej części przychodów pochodzących z udostępniania zabytku turystom ze względu na wpływ panującej na całym świecie epidemii COVID-19 – powiedział na konferencji związanej z podpisaniem umowy dotacyjnej były minister w Kancelarii Premiera, a obecnie wielicki Poseł Rafał Bochenek.  

Podczas konferencji Poseł Małgorzata Wassermann, przedstawicielka Komisji Energii i Skarbu Państwa podkreśliła:

– Długie stulecia eksploatacji uczyniły z kopalni obiekt pod każdym względem wyjątkowy. Kopalnia Soli „Wieliczka” to nasza duma, wizytówka Polski w świecie, ale też ogromna odpowiedzialność. Wieliccy górnicy zabezpieczają podziemia, by chronić bezcenny zabytek, miasto na powierzchni, a także, w przyszłości, móc przekazać górnicze dziedzictwo kolejnemu pokoleniu.

Konieczność ochrony zabytku

Ochrona kopalni to przedsięwzięcie istotne z wielu powodów. Zaangażowanie w jego realizację jest jednocześnie wkładem w przetrwanie unikatowego zabytku i pomyślną bezpieczną przyszłość miasta Wieliczka oraz inwestycją, która zwraca się w liczbie turystów i międzynarodowej sławie. W dawnych czasach sól z Wieliczki zapewniała pomyślność całemu królestwu, dziś Kopalnia jest przedmiotem podziwu, a także świadectwem gospodarności Polaków, którzy potrafią wzorowo dbać o swoje dziedzictwo.

Siedem wieków wydobycia pozostawiło pod Wieliczką miliony metrów sześciennych pustek, które trzeba zabezpieczyć. To zadanie kosztowne i czasochłonne, bo w zabytkowych podziemiach nie da się zastosować na szeroką skalę mechanizacji. Kopalnia prowadzi prace górnicze według wieloletniego „Programu Zabezpieczenia”, zaś niezbędnym wsparciem przy jego realizacji jest pomoc publiczna.

Program Zabezpieczania

 „Program” na lata 2021-27 szczegółowo opisuje prace zabezpieczające, odwadniające, modernizacyjne, wszelkie projekty służące ochronie podziemnego zabytku i powierzchni oraz utrzymanie ruchu zakładu górniczego. Tylko na ten rok zaplanowano m.in. prace w kilkudziesięciu zabytkowych wyrobiskach, zabezpieczenie zbędnych pustek 33 tys. mᶟ podsadzki, zatłoczenie 6,5 tys. mᶟ mieszanin uszczelniających, zbrojenie szybu Kinga, remont szybu Daniłowicza czy modernizację stacji wentylatorów głównych przy szybie Wilson.

 W niepewnych czasach pandemii wsparcie z budżetu państwa jest dla kopalni szczególnie ważne i cenne. Dzięki pomocy publicznej kopalnia może kontynuować prace zabezpieczające w bezcennym zabytku, co równocześnie oznacza zachowanie miejsc pracy i stabilność zatrudnienia dla pracowników spółki. COVID-19 skomplikował wiele sfer życia, lecz destrukcyjne siły przyrody nie zrobiły sobie w tym czasie kwarantanny.

Kluczowy remont szybów

W zabytkowej kopalni nieustannie mamy do czynienia z zagrożeniem wodnym czy zawałowym, co może mieć negatywny wpływ nie tylko na zabytek ale również na znajdujące się na powierzchni miasto. Dotacja sprawia, że kopalnia jest w stanie wykonać najpilniejsze prace zabezpieczające w najbliższych siedmiu latach. Jednym z takich priorytetowych przedsięwzięć jest niezmiernie ważny program remontów kopalnianych szybów (turystyczny szyb „Daniłowicz”, pracowniczy szyb „Kinga”, przeznaczony do modernizacji i zabezpieczenia szyb „Kościuszko oraz szyb wentylacyjny „Wilson”) bez których zabezpieczenie i udostępnienie kopalni stałoby się niemożliwe.

Dla dobra Wieliczki

– Kopalnia Soli „Wieliczka” w staraniach o uzyskanie dotacji budżetowej na kolejne lata nie poradziłaby sobie bez osób, którym na co dzień jej dobro leży na sercu. W tym miejscu należy podkreślić niebagatelny wkład grupy Parlamentarzystów. To ogromne wsparcie Poseł Małgorzaty Wassermann, a także posłów ziemi wielickiej: Poseł Urszuli Ruseckiej oraz Posła Rafała Bochenka, którzy z uporem wspierają codziennie działania Zarządu Spółki zarówno w Ministerstwie Aktywów Państwowych czy Ministerstwie Finansów, jak i na Sali sejmowej podczas posiedzeń Sejmu. Dzięki wsparciu tych osób kopalnia, pomimo ciężkich czasów dla turystyki, dziś może z dużą nadzieją patrzeć w swoją przyszłość – mówił Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.